1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Лекція 1 - PHP, змінні та масиви

Включення в HTML, синтаксис, коментарі
Оголошення змінних, системні змінні
Cистемні змінні
Типи змінних, функції типів
Константи, системні константи
Масиви, асоціативні масиви
Багатовимірні масиви

 

Включення в HTML, синтаксис, коментарі

За замовчуванням в кінці імен PHP документів ставиться розширення ".рhр". Коли веб-сервер зустрічає в запиті це розширення, він автоматично передає файл РНР процесору. Можливе і налаштування веб-сервера таким чином, щоб імена файлів закінчувалися розширенням ".htm", ".html".
На виході документа PHP буде отримуватися тільки код html. Команди на мові PHP обрамляються спеціальними дескрипторами - тегами мови PHP. Все, що знаходиться поза цими тегами, ігнорується інтерпретатором. Підтримуються наступні стилі написання тегів:

XML-стиль;
<?php код на PHP ?>

HTML-стиль;
<script language="php"> код на PHP </script>

Короткий стиль;
<? код на PHP ?>

ASP-стиль.
<% код на PHP %>

Кожна команда закінчується крапкою з комою (;). Одну команду можна записувати у кілька рядків або кілька команд в один рядок. PHP чутливий до регістру символів в іменах змінних і функцій.

 $index = 10;
	print($Index);		// Помилка

	$index = 10;
	print($index);		// Немає помилки

PHP нечутливий щодо пробілів, переносів рядка, знаків табуляції.

 	$index = 10;
	$index = 10 + 20;
	$index = 10+10;
	$index =
	10
	+
	10;

PHP підтримує три види коментарів: один багаторядковий і два однорядкових.

 	/*
		Перший вид коментарів 
	 */
	//	Другий 
	#	Третій 

Оголошення змінних, системні змінні

Всі імена змінних повинні починатися зі знака долара ($); Тоді процесор зразу ідентифікує змінну, виділяючи її серед звичайного тексту, що використовується в HTML сторінках. Оголошення не є обов'язковими. Змінна починає існувати з моменту присвоєння їй значення або з моменту першого використання. Якщо використання починається раніше присвоєння, то змінна буде містити значення за замовчуванням. Змінній не призначається певний тип. Тип визначається значенням, що зберігаэться в ній та поточними операціями над нею.
Першим символом після $ повинна бути буква або символ підкреслення. Далі в імені змінної можуть бути присутніми букви, цифри та символ підкреслення.

	$I;					 
	$1;					 
	$_1	;				 
	$firstName;		 
	$7Lucky;		 
	$~password;		 
	$Last!Visit;	 
	$Compute-Mean; 

В PHP існує декілька способів вивести що-небудь в веб сторінку:
Оператори echo і print виводять значення аргумента, але print завжди повертає 1, а echo нічого не повертає.
Оператор print_r() дозволяє коректно виводити масиви.
Оператор var_dump() виводить змінну разом з типом, що зручно при відлагодженні.

Ідентифікатори чисел, стрічок чи масивів відносяться до змінних і записуються однаково:

$mycounter = 1;
$mystring  = "Hello";
$myarray   = array("One", "Two", "Three");


	$foo = 'Bob';					// Присвоєння $foo 
						 // 	значенння 'Bob'
	$foo = "My name is Mike";	// Зміна $foo 
	$bar = 25;					// Присвоєння $bar значення 25
	$bar = 2 + 2;					// Присвоєння $bar 4
	$tmp = $foo;					// Присвоєння $tmp 
								 // 	значення $foo 
	$tmp = &$foo;			// Посилання на $foo через $tmp 
	$foo = "John";				// Зміна $foo 
	echo $tmp;					// Вивід на екран "John"
	$foo = "Mike";				// Зміна $foo 
	unset($foo);					// Усуваємо $foo 
	echo $tmp;					// Вивід на екран "Mike"

Cистемні змінні

$ GLOBALS - Масив, що містить всі глобальні змінні.
$ _ENV - Масив змінних оточення.
$ _COOKIE - Масив файлів cookie, відправлених на сервер.
$ _GET - Масив змінних, відправлених методом GET.
$ _POST - Масив змінних, відправлених методом POST.
$ _FILES - Масив, що містить інформацію про завантажені файли.
$ _REQUEST - Масив, що містить $ _GET, $ _POST, $ _FILES, $ _COOKIE.
$ _SESSION - Масив змінних, розміщених у сесіях PHP.
$ _SERVER - Масив, що містить інформацію про сервер. 
 

Типи змінних, функції типів

PHP підтримує наступні основні типи даних.

Чотири скалярних типи:
boolean - логічний;
integer - ціле число;
float (double) - число з плаваючою крапкою;
string – стрічка;

Два змішаних типи:
array - масив;
object - екземпляр класу.

Два спеціальних типи:
resource - посилання на зовнішнє по відношенню до скрипта джерело даних (файл на диску);
NULL - відсутність якого-небудь значення.


Основні функції над типами змінних

isset (ім'я_змінної) - повідомляє, чи існує змінна.
unset (ім'я_змінної) - знищує зазначену змінну
empty (ім'я_змінної) - повідомляє, чи присвоєно змінній якесь значення.
gettype (ім'я_змінної) - повертає тип вказаної змінної
settype (ім'я_змінної, тип) - конвертує змінну в інший тип.
is_bool (ім'я_змінної) - перевіряє чи є тип змінної логічним.
Функції is_numeric (), is_float (), is_int (), is_string (), is_object (), is_array () працюють за аналогією. 

Константи, системні константи

Для значень, які не будуть змінюватися в ході виконання сценарію використовують константи. Як і змінні, константи можуть бути визначені і доступні в будь-якому місці сценарію, але у них є і ряд особливостей:
У констант немає префіксу у вигляді знака долара. Константам можна присвоювати значення, їх можна визначати викликом функції define (). Константи не можуть бути визначені або анульовані після первинного оголошення.

	define ('PI', 3.14);
	$index = 10 * PI;		
	PI = 10 * 3.14;			// Помилка!
	define("CONSTANT", “Привіт.");
	echo CONSTANT;			// Виведе “Привіт"
	echo Constant;	// Виведе "Constant" та попередження 

Системні константи

__ LINE_ _    //Номер поточного рядка.
__ FILE_ _    //Повний шлях та ім'я поточного файлу.
__ FUNCTION_ _  //Ім'я поточної функції.
__ CLASS_ _    //Ім'я поточного класу.
PHP_EXTENSION_DIR  // Каталог розширень PHP
PHP_OS      // Операційна система
PHP_VERSION    // Версія PHP
PHP_CONFIG_FILE_PATH // Каталог розміщення php.ini 

Масиви, асоціативні масиви

Масив - це структура, в якій зберігається упорядкований набір даних. Ці дані називаються елементами масиву. Кожен елемент масиву має свій унікальний індекс.
В PHP масив можна створити такими способами:

	$zoo[0] = 'слон';
	$zoo[6] = 'крокодил';
	$zoo[4] = 'жираф';
	$zoo[] = 'осел';		// Індекс дорівнює 7
	// або 
	$zoo = array ('лев', 'медвідь', 'мавпа');
	echo count ($zoo); 	// Кількість елементів масиву 

Асоціативні масиви. В асоціативних масивах використовується стрічковий індекс, а не числовий:

  $pets['dog'] = 'Бульдог';
	$pets['cat'] = 'Сибірський';
	$pets['fish'] = 'Окунь';
	// або
	$pets = array ('lizard' => 'Ігуана',
		    'spider' => 'Тарантул',
		    'parrot' => 'Какаду');
	print_r ($pets);		// Друк масиву 
 

Багатовимірні масиви

Масив називається багатовимірним тоді, коли в якості його елементів виступають не тільки скалярні величини, але і самі масиви.

	$users = array (0 => array ('login' => 'admin',
                'password' => 'hskdfuegefdjfdg'),
			 1 => array ('login' => 'telo',
			    'password' => 'ppqmcnvkfghye')
					);
	echo $users[0]['login'];	// admin

 

 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі