Лекція 3 - Оператори управління PHP

 • Друк

Умовні оператори if, else, elseif, switch
Оператори циклу for, while
Оператори управління циклами break, continue
Оператор циклу foreach
Підрахунок кількості елементів
Частота входження елементів в масив

Умовні оператори if, else, elseif, switch

Конструкція if
Вказані дії виконуються тільки тоді, коли умова є істинною

 
if (умова) {			if($index > 0){
	Дія;			  echo 'Index > 0';
}				}

Конструкція if...else
Якщо умова істинна, виконується дія із блоку if, в протилежному випадку — з блоку else.

 
if(умова){	    	if($index > 0){ 	 
  Дія; 			  echo ‘Так';
}else{				  } else { 	
  Дія; 			  echo 'Ні';
}				 }

Конструкція elseif
Якщо умова блоку if істина, виконаються дії блоку if. В іншому випадку, якщо умова блоку elseif істина, виконаються дії блоку elseif. У всіх інших випадках виконається дії з блоку else.

if(умова){			 if($numb= 5 && 
				      $numb = 10)
 Дія;				   $discount = 5;
}else{				 }else{
 Дія;				   $discount =10;
}		         }

Конструкція switch Якщо значення змінної відповідає значенню одного з блоків case, виконаються дії з цього блоку. В іншому випадку - з блоку default.

switch(Змінна){
	case Значення 1:
		Дія 1;
		[break;]
	case Значенння 2:
		Дія 2;
		[break;]
	[default: Дія;]
}
switch($day){
	case 1:
	  echo 'Понеділок';break;
	case 2:
	  echo 'Вівторок'; break;
	case 3:
	  echo 'Середа'; break;
	case 4:
	  echo 'Четвер'; break;
	case 5:
	  echo 'П’ятниця'; break;
	case 6:
	  echo 'Субота'; break;
	case 7:
	  echo ‘Неділя'; break;
	default: 
	  echo 'Немає такого дня';

Оператори циклу for, while

Цикли призначені для багаторазового виконання набору інструкцій. У циклі for вказується початкове і кінцеве значення лічильника, а также крок, з яким лічильник буде змінюватися. Змінюватися лічильник може як в позитивну, так і негативну сторону. Дії виконаються стільки разів, скільки ітерацій пройде від початкового значення лічильника до досягнення кінцевого, з вказаним кроком.

for(початок;кінець;крок){		for($i = 1; $i = 5; $i++) {
  Дія;					  $sum += $i;
  ...					  eho $sum;
}					}

Цикл while. Дії будуть виконуватися до тих пір, поки умова істинна. Цикл while є циклом з передумовою.

while (умова) {				while ($state == ‘Ранок') {
 Дія;					  echo 'Робочий день починається';
 ...					  $state = ‘Обід';			
}					}

Цикл do ... while Цикл do ... while є циклом з післяумовою. Це означає, що спочатку буде виконуватися дія, а потім перевірятися умова. Таким чином дія завжди виконається мінімум один раз.

do{					do{
  Дія; 				  echo ‘Удар';
  ...					} while ($state == ‘Бокс');
} while (умова);

Оператори управління циклами break, continue

Break перериває роботу циклу. Інтерпретатор перейде до виконання інструкцій, наступних за циклом. Continue перериває виконання поточної ітерації циклу. Цикл продовжить виконуватися з наступної ітерації

$index = 1;
while ($index < 10){
  echo "$index ";
  $index++;
  if ($index == 5)
   break;
}

$index = 0;
while ($index < 10){
  $index++;
  if ($index == 5)
   continue;
  echo "$index";
}
 

Оператор циклу foreach

Цикл foreach Дуже зручний при роботі з масивами. Зазначені дії виконуються для кожного елемента масиву $array, при цьому $key - номер елемента масиву $array, $ value - значення цього елемента.

foreach ($array as [ $key => ] $value){
 Дія;
 ...
}

$pets[] = 'Собака';
$pets[] = 'Кіт';
$pets[] = 'Риба';
foreach ($pets as $index => $value) {
  echo "Елемент № $index має значення: \"$value\"<br>";
}

Приклад 2

<html>
<head>
<title>Перегляд асоціативного масиву</title>
</head>
<body>
<?php
$ціна = array ("помідори" => 15, "огірки" => 12);
foreach ($ціна as $овочі => $грн)
 {
 echo "$овочі коштують $грн грн.<br>";
 }
?>
</body>
</html>

РЕЗУЛЬТАТ ПРИКЛАДУ 2:
помідори коштують 15 грн. огірки коштують 12 грн.

ПРИКЛАД 3

<html>
<head>
<title>Перегляд двовимірного масиву</title>
</head>
<body>
<?php
$дані = array (
     "Іванов" => array ("ріст" => 174, "вага" => 68)
     "Петров" => array ("ріст" => 181, "вага" => 90), 
     "Сидоров" => array ("ріст" => 166, "вага" => 73)); 
foreach ($дані as $прізвище => $дані1)
 {
 echo "<br>$прізвище:<br>";
 foreach ($дані1 as $параметр => $pp)
  {
  echo "$параметр = $pp<br>";
  }
 }
?>
</body>
</html>

РЕЗУЛЬТАТ ПРИКЛАДУ3 :
Іванов: ріст = 174 вага = 68
Петров: ріст = 181 вага = 90
Сидоров: ріст = 166 вага = 73

ПРИКЛАД 4

<?php
$a = array ('a' => 'apple ', 'b' => 'banana ', 
      'c' => array ('x ',' y ',' z'));
print_r ($a);
?>

РЕЗУЛЬТАТ ПРИКЛАДУ 4 :
Array ( [a] => apple [b] => banana [c] => Array ( [0] => x [1] => y [2] => z ))
print_r - Вивід усіх эллементів масиву. Зручна функція для відладки.

Підрахунок кількості елементів

Кількість елементів в масиві можна визначити за допомогою функцій count() або sizeof().

<html>
<head>
<title>Розмір масиву</title>
</head>
<body>
<?php
$фрукти = array("яблуко", "груша", "слива", "персик");
echo "Розмір масиву \$фрукти рівний ".count($фрукти)".<br>";
echo "Останній елемент масиву \$фрукти - ".$фрукти[count($фрукти) - 1]".<br>";
?>
</body>
</html>

Частота входження елементів в масив

Частоту входження елементів в масив можна визначити за допомогою функції array_count_values _. Ця функція повертає масив, в якому ключами є елементи досліджуваного масиву, і значеннями - частоти їх входження в досліджуваний масив.

>html>
>head>
>title>Розмір масиву>/title>
>/head>
>body>
>?php
$фрукти = array("яблуко", "груша", "слива", "персик", "груша");
print_r (array_count_values($фрукти));
?>
>/body>
>/html>

РЕЗУЛЬТАТ ПРИКЛАДУ 5:
Array ( [яблуко] => 1 [груша] => 2 [слива] => 1 [персик] => 1 )
Функція print_r() відображає ключі і значення масиву, вказаного в аргументі.