1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MySQL

Лекція 5 - SQL, Select: Формування результату із використанням стрічкових функцій

Об’єднання стрічок – CONCAT, CONCAT_WS
Пошук та видобування підстрічки – LOCATE, SUBSTRING
Усунення пробілів – LTRIM, RTRIM
Зміна регістрів символів - LOWER, UPPER
Номери днів тижня, місяця, року – WEEKDAY, DAYOFMONTH, DAYOFYEAR
Номери року, місяця, кварталу – YEAR, MONTH, QUARTER

Об’єднання стрічок – CONCAT, CONCAT_WS

В деяких ситуаціях для формування вивідного результату вмістиме текстових полів та полів типу дата повинно бути перетворене. Розглянемо деякі функції MySql, які забезпечують таку обробку.

string CONCAT(str1 string, str2 string,...)
Об'єднує рядки аргументів. Повертає NULL, якщо ,будь-який з аргументів є NULL. Може бути більше 2 аргументів. Числові аргументи конвертуються у відповідні рядки.
Приклади:

Детальніше: Лекція 5 - SQL, Select: Формування результату із використанням стрічкових функцій


Лекція 6 - SQL, Select: Вкладення запитів та пов’язування таблиць

Вкладений запит в умові WHERE
Вкладений запит в умові HAVING
Оператор Exist у вкладених запитах
Оператори IN, Any, All у вкладених запитах

Вкладений запит в умові WHERE

SQL допускає вкладання допоміжного запиту в основний. При цьому допоміжний запит береться в дужки і виконується в першу чергу. Зовнішній запит оперує результуючою таблицею допоміжного запиту.
Наприклад подамо оцінки всіх студентів із Тернополя

Детальніше: Лекція 6 - SQL, Select: Вкладення запитів та пов’язування таблиць


Лекція 7 - SQL, Select: Пов’язування таблиць та запитів – JOIN, UNION

Таблиці пов’язані за допомогою умови WHERE
Таблиці, пов’язані із власною копією
Таблиці пов’язані за допомогою оператора JOIN
Таблиці пов’язані за допомогою операторів LEFT JOIN, RIGHT JOIN, NATURAL JOIN
З’єднання операторів за допомогою UNION

Пов’язані таблиці

Часто для отримання результуючої інформації необхідно пов’язувати таблиці. Пов’язувані таблиці повинні входити в список FROM а умова зв’язку задається в частині WHERE.
Нехай потрібно вивести інформацію про предмети навчання, екзамен із яких проводився 10.01.2002 року:

Детальніше: Лекція 7 - SQL, Select: Пов’язування таблиць та запитів – JOIN, UNION


Лекція 8 - SQL:Маніпулювання даними – оператори INSERT, UPDATE, DELETE

Вставка стрічок – оператор INSERT
Зміна стрічок – оператор UPDATE
Усунення стрічок – оператор DELETE

Вставка стрічок – оператор INSERT

Оператор INSERT додає в таблицю нову стрічку. Якщо користувач буде вводити всі значення в нову стрічку порядку, який був визначений при створенні таблиці, то можна вказувати лише ім’я таблиці та список значень, що вводяться

Детальніше: Лекція 8 - SQL:Маніпулювання даними – оператори INSERT, UPDATE, DELETE


Лекція 9 - SQL:Створення та модифікація таблиць та індексів – оператори CREATE, ALTER

Створення таблиць бази даних – оператор CREATE TABLE
Створення індексів таблиць – оператори CREATE INDEX, DROP INDEX
Зміна структури таблиць бази даних – оператор ALTER TABLE
Усунення таблиць – оператор DROP TABLE

Створення таблиць бази даних – оператор CREATE TABLE

Цей оператор створює структуру таблиці, заповнювати яку можна за допомогою оператора INSERT. Оператор CREATE TABLE визначає ім’я таблиці а також її стовпчики із типами та розмірами. Таблиця повинна містити хоча б один стовпчик, наприклад

Детальніше: Лекція 9 - SQL:Створення та модифікація таблиць та індексів – оператори CREATE, ALTER


  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі