Лекція 1 - SQL: загальний синтаксис та історія

  • Друк

Історія SQL
Структура SQL
Формат операторів

Історія SQL

Мова SQL була створена в 70-х роках минулого століття на основі розробки SEQUEL (Structured English QUEry Language) компанії IBM. Вона поєднала достоїнства реляційної моделі із невеликим набором відносно простих операторів та стала стандартом мови роботи із базами даних.

Структура SQL

Мова SQL має два основних компоненти:

  •  мову DDL (Data Definition Language), призначену для визначення структур бази даних та управління доступом до даних
    (оператори CREATE TABLE; DROP TABLE; ALTER TABLE; CREATE INDEX; DROP INDEX);
  • мову DML (Data Manipulation Language), призначену для вибірки і оновлення даних
    ( оператори SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, COMMIT –фіксація змін, ROLLBACK – відміна внесених змін).

Формат операторів

Всі конструкції на мові SQL закінчуються крапкою з комою.
Вирази в SQL не чутливі до регістру і ігнорують додаткові роздільники (пробіл, табуляція, перехід на новий рядок).
Для текстових даних, що вводяться користувачем в базу, і не пов'язаних з елементами СУБД, використовуються звичайні або подвійні лапки: 'текст', "великий текст".
В текстових даних лапки та крапка з комою екрануються символом \. Наприклад "\" назва \"".