1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

MySQL

Базова література MySql

 1. Астахова И.Ф., Толстобров А.П., Мельников В.М. SQL в примерах и задачах. Воронеж, 2001. 160с.
 2. MySQL 4 - Строковые функции //http://www.codenet.ru/db/mysql/mystring4.php
 3. Функции даты и времени.// http://phpclub.ru/mysql/doc/date-and-time-functions.html

Лекція 1 - SQL: загальний синтаксис та історія

Історія SQL
Структура SQL
Формат операторів

Історія SQL

Мова SQL була створена в 70-х роках минулого століття на основі розробки SEQUEL (Structured English QUEry Language) компанії IBM. Вона поєднала достоїнства реляційної моделі із невеликим набором відносно простих операторів та стала стандартом мови роботи із базами даних.

Детальніше: Лекція 1 - SQL: загальний синтаксис та історія


Лекція 2 - SQL: навчальна база даних

Встановлення та запуск Веб-сервера та сервера Бази Даних
Таблиці Бази даних

Встановлення та запуск Веб-сервера та сервера Бази Даних

Для вивчення роботи із SQL в системі MySQL засобами myphpadmin створимо навчальну базу даних. З цією метою необхідно встановити xampp(http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html), запустити її панель управління,  стартувати вебсервер Арасhе та сервер БД MySql, отримавши підтвердження їх роботи:

XamppPanel

В адресному полі запущеного браузера набрати localhost, завантажуючи сторінку XAMPP, на якій вибираємо посилання на phpMyAdmin phpmyadminНа сторінці сервера MySql вводимо назву нової бази даних Universities, в полях порівняння на співставлення вибираємо кодування utf_unicode_ci і натискаємо кнопку СТВОРИТИ. У створеній базі даних створюємо наступні таблиці, вибираючи таблиці InnoDB та порівняння utf_unicode_ci. Вводимо в них дані за допомогою закладки ВСТАВИТИ , а дані набираємо в полі Значення.

Детальніше: Лекція 2 - SQL: навчальна база даних


Лекція 3 - SQL, Select: найпростіша вибірка з таблиці

Безумовна вибірка
Усунення дублювання в виводі - DISTINCT
Логічні оператори AND, OR, NOT
Оператор належності IN
Оператор діапазону BETWEEN
Оператор подібності LIKE
Оператор впорядкування ORDER BY

Безумовна вибірка

Структура найпростішого запиту на вибірку даних

SELECT список результуючих стовпчиків
  FROM список таблиць-джерел даних
    WHERE умова виводу стрічок;

Ключове слово SELECT означає запит на подання інформації. Вона буде подана у вигляді результуючої таблиці стрічки якої задовольнятимуть умові. Стовпчики, на основі яких формуються результуючі або перевіряється умова, повинні належати таблицям перерахованим у списку.
Якщо список результуючих стовпчиків співпадає із списком єдиної таблиці-джерела, то такий список зручно представляти у скороченому вигляді за допомогою зірочки - *.

Детальніше: Лекція 3 - SQL, Select: найпростіша вибірка з таблиці


Лекція 4 - SQL, Select: агрегатні та групові функції

Підрахунок кількості стрічок - COUNT
Групування в підмножини - GROUP BY
Відбір підмножин - HAVING

Агрегатні функції виконують операції над групами стрічок, зокрема: • COUNT визначає кількість стрічок або значень вказаного, що не є NULL-значеннями; • SUM – обчислює суму вибраних значень заданого поля; • AVG - обчислює середнє значення вибраних значень заданого поля; • MAX - обчислює найбільше значення вибраних значень заданого поля; • MIN - обчислює найменше значення вибраних значень заданого поля . В SELECT-запитах агрегатні функції використовуються як імена полів, а саме ім’я поля використовується як аргумент.

Детальніше: Лекція 4 - SQL, Select: агрегатні та групові функції


 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі