1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Наукова конференція професорсько-викладацького складу ТНЕУ «Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ»

 11 квітня 2012 року на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій відбулось засідання секції № 9 “Перспективні інформаційні технології, комп’ютерні системи та мережі, бази даних і знань на основі інтелектуальних систем“ наукової конференції професорсько-викладацького складу ТНЕУ «Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ»

Роботу секції відкрив заступник декана із ДФН Коваль В.С., який привітав професорсько-викладацький склад із днями науки в університеті. Заступник декана з НР Шевчук Р.П. доповів про здобутки викладачів та студентів факультету у науковій роботі у поточному навчальному році. В програмі секції було задекларовано 51 доповідь, з яких 11 доповідей заслухано.

У ході роботи секційного засідання завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем д.т.н., професор Николайчук Я.М. презентував свою монографію «Коди поля Галуа: теорія та застосування».

У роботі секції взяли участь 63 представники професорсько-викладацького складу. У виголошених доповідях були відображенні питання пов’язані з проблемами: економіко математичного моделювання об’єктів та процесів; дослідження методів паралельного програмування; розробки перспективних методів та засобів цифрового оброблення інформації; розробки спеціалізованих комп’ютерних систем та комп’ютерних технологій захисту інформації.

По доповідях було задано 42 питання, на більшість з яких доповідачі давали правильні і ґрунтовні відповіді. Особливо бурхливе обговорення викликали доповіді Турченка В.О, Струбицької І.П., Су Дзюня, Комара М.П., Дубчак Л.О., Загородньої Д.І., Пуголя Т.О.

Відмічено достатньо високий рівень та актуальність представлених доповідей.

Секційне засідання


Завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, д.т.н., професор Николайчук Я.М. презентує монографію «Коди поля Галуа: теорія та застосування»


Наукова доповідь аспіранта кафедри ІОСУ Комара М.П.


Наукова доповідь аспіранта кафедри ІОСУ Су Дзюня

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 104 гостей та відсутні користувачі