Робочі навчальні плани

  • Друк

 

  Галузь знань Спеціальність
(напрям підготовки)
Кваліфікація Термін навчання Рік вступу
Денна форма навчання 05 Соціальні та поведінкові науки

Робочі навчальні плани051 Економіка. Освітня програма. Економічна кібернетика.

Бакалавр з економіки 4 2016
  0305 Економіка та підприємництво Робочі навчальні плани6.030502 Економічна кібернетика Бакалавр з економічної кібернетики 4 2015
  0305 Економіка та підприємництво Робочі навчальні плани6.030502 Економічна кібернетика Бакалавр з економічної кібернетики 4 2014
  0305 Економіка та підприємництво Робочі навчальні плани6.030502 Економічна кібернетика Бакалавр з економічної кібернетики 4 2013
  05 Соціальні та поведінкові роботи Робочі навчальні плани051 Економіка. Освітня програма. Економічна кібернетика. Магістр з економіки  1,5 2016
Денна форма навчання 12 Інформаційні технології Робочі навчальні плани122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології Бакалавр з комп'ютерних наук та інформаційних технологій 4 2016
  0501 Інформатика та обчислювальна техніка Робочі навчальні плани6.050101 Комп'ютерні науки Бакалавр з комп'ютерних наук 4 2015
  0501 Інформатика та обчислювальна техніка Робочі навчальні плани6.050101 Комп'ютерні науки Бакалавр з комп'ютерних наук 4 2014
  0501 Інформатика та обчислювальна техніка Робочі навчальні плани6.050101 Комп'ютерні науки Бакалавр з комп'ютерних наук 4 2013
  12 Інформаційні технології Робочі навчальні плани122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології Магістр з комп'ютерних наук та інформаційних технологій 1,5 2016
Денна форма навчання 12 Інформаційні технології Робочі навчальні плани123 Комп'ютерна інженерія Бакалавр з комп'ютерної інженерії 4 2016
  0501 Інформатика та обчислювальна техніка Робочі навчальні плани6.050102 Комп'ютерна інженерія Бакалавр з комп'ютерної інженерії 4 2015
  0501 Інформатика та обчислювальна техніка Робочі навчальні плани6.050102 Комп'ютерна інженерія Бакалавр з комп'ютерної інженерії 4 2014
  0501 Інформатика та обчислювальна техніка Робочі навчальні плани6.050102 Комп'ютерна інженерія Бакалавр з комп'ютерної інженерії 4 2013
  12 Інформаційні технології Робочі навчальні плани123 Комп'ютерна інженерія Магістр з комп'ютерної інженерії 1,5 2016
Денна форма навчання 15 Автоматизація та приладобудування Робочі навчальні плани151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технології 4 2016
  0502 Автоматика та управління Робочі навчальні плани6.050102 Системна інженерія Бакалавр з системної інженерії 4 2015
  0502 Автоматика та управління Робочі навчальні плани6.050102 Системна інженерія Бакалавр з системної інженерії 4 2014
  0502 Автоматика та управління Робочі навчальні плани6.050102 Системна інженерія Бакалавр з системної інженерії 4 2013
Денна форма навчання 12 Інформаційні технології Робочі навчальні плани121 Інженерія програмного забезпечення Бакалавр з інженерії програмного забезпечення 4 2016
  0501 Інформатика та обчислювальна техніка Робочі навчальні плани6.050103 Програмна інженерія Бакалавр з програмної інженерії 4 2015
  0501 Інформатика та обчислювальна техніка Робочі навчальні плани6.050103 Програмна інженерія Бакалавр з програмної інженерії 4 2014
  0501 Інформатика та обчислювальна техніка Робочі навчальні плани6.050103 Програмна інженерія Бакалавр з програмної інженерії 4 2013
  12 Інформаційні технології Робочі навчальні плани121 Інженерія програмного забезпечення Спецаліст
з інженерії програмного забезпечення
1,5 2016
  12 Інформаційні технології Робочі навчальні плани121 Інженерія програмного забезпечення Магістр з інженерії програмного забезпечення 1,5 2016
Денна форма навчання 12 Інформаційні технології Робочі навчальні плани124 Системний аналіз Бакалавр з системного аналізу 4 2016
  12 Інформаційні технології Робочі навчальні плани124 Системний аналіз Магістр з системного аналізу 1,5 2016
Денна форма навчання 12 Інформаційні технології Робочі навчальні плани125 Кібербезпека Бакалавр з кібербезпеки 4 2017