1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Розробка теоретичних засад, алгоритмічного та програмного забезпечення моделювання технічних, екологічних та економічних систем

Керівник: Дивак Микола Петрович

Термін: 2004-08-31 - 2006-08-31

Розробка теоретичних засад, алгоритмічного та програмного забезпечення моделювання технічних, екологічних та економічних систем на основі аналізу інтервальних даних, 0101U002565; керівник Дивак М.П., доктор технічних наук, проф., зав.каф. комп’ютерних наук, д.т.н. Стахів П.Г, к.е.н. Гладій Г.М, Горішний О.В, Пукас А.В, Манжула В.І, Шевчук Р.П, Каліщук І.Я, Барткова Л.М, МОН України; Міністерство освіти і науки України, 2002-2006

Основними цілями роботи є:

 1. формування матеріалів для дисертаційних робіт аспірантів кафедри “Комп’ютерних робіт”,
 2. розробка методичного та програмного забезпечення для дисциплін, що читаються кафедрою “Комп’ютерних наук”,
 3. створення конкурентноспроможних рішень на світовому ринку інформаційних технологій.

У науково-дослідному проекті розвиваються наступні напрямки:

 • Розробка методів, алгоритмічного та програмного забезпечення розпаралелення обчислювальних процесів локалізації параметрів статичних та динамічних систем в умовах множинного представлення даних;
 • Організація кластерних технологій розпаралелення обчислень та дослідження їх ефективності при розв’язуванні задач параметричної множинної ідентифікації;
 • Розробка методів параметричної ідентифікації моделей “вхід-вихід” динамічних систем методами аналізу інтервальних даних;
 • Планування оптимальних експериментів для побудови інтервальних моделей прийняття рішень;
 • Розробка економіко- математичних моделей впливу господарської діяльності підприємств на соціально-екологічне середовище методами аналізу інтервальних даних;
 • Розробка критеріїв, методів та програмного забезпечення для структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем та розподілених об’єктів;
 • Методи та засоби перетворень форматів стиснених мовних сигналів для багатоканальних систем реального часу.

Результати роботи над науково-дослідним проектом представлені у статтях професорсько-викладацького складу кафедри “Комп’ютерних наук”. Найвагоміші результати були представлені та схвально оцінені на багатьох міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні публікації:

 1. М. Дивак, О. Горішний. Особливості оцінювання станів об’єкта управління на основі інтервального підходу.// Вісн. Тернопільського держ. технічн. унів.- 2004.-Т.9.-№.2. C.135-140.
 2. М. Дивак, В. Манжула. Урахування додаткових аргументів в задачах структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем // Комп’ютинг.- 2004.-Том 3.- Вип. 2- С.102-111.
 3. М. Дивак, А. Пукас. Послідовне планування - оптимальних експериментів для побудови інтервальних моделей статичних систем // Матеріали школи–семінару для молодих науковців “Наукові космічні дослідження”, Інститут космічних досліджень НАН та НКА України, Київ “Політехніка. 2004., С.50-51
 4. M. Dyvak, V. Manjula. The algorithm of supplementary arguments inclusion for interval models structural identification of the static system // Computing. – 2004.– Vol. 3.– Issue №2.– P. 99-101
 5. Дывак М.П, А. Пукас. Последовательное планирование -оптимальных экспериментов для построения интервальных моделей статических систем // Проблеми управления и информатики.- 2004.-№5.-С.31-38.
 6. Дивак М.П, Стахів П.Г., Каліщук І.Я. Ідентифікація параметрів моделей “вхід-вихід” динамічних систем на основі інтервального підходу // Вісн. Тернопільського держ. технічн. унів.- 2004.- Т.9 . - №.4 . C.
 7. Т. А. Коркішко, Р. П. Шевчук. Часові характеристики паралельних багатоабонентських мультимедіа конференцій рекурсивної архітектури // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль, 2004. № 2. – С. 109 – 116.
 8. L. Bartkova. Computer Monitoring of Costs Caused by Industrial Pollution Influence on Population Health // Papers of 2004 Hawaii International Conference on Sciences and 2004 Hawaii International Conference on Computer Sciences.- Hawaii, 2004.- p. 156-167
 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 70 гостей та відсутні користувачі