1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Безпровідні мультимедійні сенсорні мережі на основі модулярної арифметики та кодів Галуа для систем відеоспостереження

Керівник: Саченко Анатолій Олексійович

Термін: 2013-05-12 - 2014-12-31

Безпровіднімультимедійні сенсорні мережі на основі модулярної арифметики та кодів Галуа для систем відеоспостереження
 
Замовник: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.
Спільний Україно-Китайський науково-дослідний проект.
Керівник: д.т.н., професор СаченкоАнатолійОлексійович.
Відповідальний виконавець:к.т.н., доцент Яцків Василь Васильович.
Тернін:12.05.2013 – 31.12.2014.
 
Мета проведення НДР.
Системи відеоспостереження на основі безпровідних каналів зв’язку характеризуються значними перевагами, зокрема, зменшується час та вартість монтажу, можливість встановлення камер на мобільних об’єктах, швидка зміна розташування камер.Інтеграціямалопотужних безпровідних мережевих технологій з недорогими апаратними засобами, такими як CMOS камери і мікрофони, в даний час сприяє розвитку безпровідних мультимедійних сенсорних мереж (БМСМ)або Wirelessmultimediasensornetworks–(WMSNs), які дозволяють передавати нерухомі зображення, відео та аудіо потоки, і скалярні дані сенсорів про стан об’єкта спостереження.
Системи відеоспостереження об’єктів, побудовані на основі БМСМ, зможуть значно розширити функціональні можливості та область застосування існуючих систем відеоспостереження, зокрема на об’єктах, які мають архітектурну, історичну або археологічну цінність, об'єктах підвищеної небезпеки (хімічні заводи, атомні станції та інші).
Однак впровадження БМСМ стримується необхідністю вирішення низки проблем, зокрема, оптимізації алгоритмів кодування, обробки і передачі даних, підвищення надійності передачі даних, збільшення часу роботи безпровідних вузлів від автономного джерела живлення, підвищення пропускної здатності каналів зв’язку та інші.
 
Метою виконання НДР є розробка безпровідних мультимедійних сенсорних мереж для систем візуального контролю об’єктів на основі нових ефективних методів кодування та передачі даних в системі залишкових класів та кодів поля Галуа.
Длядосягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
  • провести аналіз та виділити перспективні напрямки підвищення ефективності роботи безпровідних мультимедійних сенсорних мереж;
  • розробити та дослідити метод мережевого кодування для безпровідних сенсорних мереж на основі системи залишкових класів т кодів Галуа;
  • розробити та дослідити метод зменшення надлишковості мультимедійних даних;
  • розробити та дослідити метод підвищення надійності передавання даних в безпровідних мультимедійних сенсорних мережах;
  • розробити алгоритми кодування мультимедійних даних в безпровідних мультимедійних сенсорних мереж;
  • синтез структури модулів безпровідних мультимедійних сенсорних мереж.
Пропонований підхід орієнтований на кодування зображень в пристроях з обмеженими апаратними ресурсами та автономним живленням, зокрема в безпровідних сенсорних мережах.
Прикладне значення очікуваних результатів виконання проекту полягає в тому, що впровадження запропонованого підходу дозволить підвищити ефективність роботи безпровідних системи спостереження за об’єктами, що приведе до їх більш широкого використання в різних галузях. Впровадження нових методів дозволить зменшити час передачі зображень в безпровідних мережах, підвищить надійність передачі за рахунок використання розширеної системи модулів системи залишкових класів та коректуючих кодів поля Галуа, це в свою чергу зменшить навантаження на вузли ретранслятори БСМ, а відповідно збільшить термін роботи безпровідних вузлів від автономного джерела живлення.
  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 65 гостей та відсутні користувачі