1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Методи та засоби побудови безпровідних мультимедійних сенсорних мереж на основі модулярної арифметики, СКС-04-2013«Б»

Керівник: Николайчук Ярослав Миколайович

Термін: 2013-01-01 - 2014-12-31

Методи та засоби побудови безпровідних мультимедійних сенсорних мереж на основі модулярної арифметики, СКС-04-2013 «Б»
 
Науково-дослідна робота виконується згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.10.2012р. №1193.
 
Керівник: д.т.н., професор Николайчук Ярослав Миколайович
Відповідальний виконавець:к.т.н., доцент Яцків Василь Васильович
Тернін:01.01.2013 – 31.12.2014.
 
Метою проекту є:розробка методів і засобів кодування та передавання даних в безпровідних мультимедійних сенсорних мережах, спрямованих на підвищення надійності їх роботи та розширення функціональних можливостей.
У межах реалізації мети проекту планується отримати нові результати у галузі кодування даних та безпровідних сенсорних мереж. Отримані результати матимуть високу інвестиційну привабливість завдяки розширенню функціональних можливостей безпровідних сенсорних мереж для збору та обробки мультимедійних даних.

Очікувані наукові та науково-технічні результати:

  • новий метод адаптивного кодування та передачі мультимедійних даних на основі модулярної арифметики і багатошляхової маршрутизації;
  • удосконалений метод формування коректуючи кодів системи залишкових класів;
  • новийметод кодування скалярних даних в безпровідних мультимедійних сенсорних мережах;
  • методпошуку оптимальних незалежних маршрутів передачі даних з врахуванням запасу енергії в безпровідному вузлі;
  • протокол багатошляхової маршрутизації даних в БМСМ на основі алгоритму мурашкових колоній;
  • VHDLмодель спецпроцесора завадозахищеного кодування даних на основі системи залишкових класів;
  • математичне, алгоритмічне, програмне забезпечення та технічні засоби  розробленої безпровідної мультимедійної сенсорної мережі системи візуального моніторингу об’єктів.

Розроблені методи, алгоритми та технічні засоби побудови безпровідних мультимедійних сенсорних мереж будуть використані при розробці та впровадженні систем технічної безпеки та безпровідних систем візуального моніторингу об’єктів спільно із фірмами та підприємствами регіону.

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі