1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Лекція 4 -Управління масивами

Сортування - sort
Пошук елементу - array_search()

Сортування - sort

Сортувати можна як прості, так і асоціативні масиви. Для сортування масивів в PHP існують певні функції:
• sort() - сортує масив в алфавітному порядку, якщо хоч би один з його елементів є рядком, і в числовому порядку, якщо усі його елементи - числа.
• rsort() - працює як sort( ), але в зворотному порядку.
• asort() - сортує асоціативний масив; працює як sort( ), але зберігає імена елементів.
• arsort()- працює як asort( ), але в зворотному порядку.
• ksort() - сортує асоціативний масив по іменах елементів.
• krsort()- працює як ksort( ), але в зворотному порядку.

<html>
<head>
<title>Сортування асоціативного масиву</title>
</head>
<body>
<?php
$a = array("перший" => 6, "другий" => 2, "третій" => 1);
echo  "\$a:<br>"
asort ($a);
echo  "asort (\$a) :<br>"
foreach ($a as $k => $t) echo " $k = $t<br>";
ksort ($a);
echo  "ksort (\$a) :<br>"
foreach ($a as $k => $t) echo "$k = $t<br>";
?>
</body>
</html>

РЕЗУЛЬТАТ ПРИКЛАДУ :
$a: перший = 6 другий = 2 третій = 1
asort ($a) : третій = 1 другий = 2 перший = 6
ksort ($a) : другий = 2 перший = 6 третій = 1

Пошук елементу

Для перевірки наявності елементу в масиві існують функції:
• in_array() - якщо елемент знайдений, повертає true, інакше - false.
• array_search() - якщо елемент знайдений, повертає його ключ, інакше - false.

<html>
<head>
<title>Пошук елементу в масиві</title>
</head>
<body>
<?php
$a = array("перший" => 6, "другий" => 2, "третій" => 1);
if (in_array (2, $a)) echo "значення 2 знайшли!<br>";
echo "ключ знайденого елементу - ".array_search(2, $a);
?>
</body>
</html>
 

РЕЗУЛЬТАТ ПРИКЛАДУ:
значення 2 знайшли!
ключ знайденого елементу - другий

Меню

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 96 гостей та один учасник