1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Лекція 8 - SQL:Маніпулювання даними – оператори INSERT, UPDATE, DELETE

Вставка стрічок – оператор INSERT
Зміна стрічок – оператор UPDATE
Усунення стрічок – оператор DELETE

Вставка стрічок – оператор INSERT

Оператор INSERT додає в таблицю нову стрічку. Якщо користувач буде вводити всі значення в нову стрічку порядку, який був визначений при створенні таблиці, то можна вказувати лише ім’я таблиці та список значень, що вводяться

INSERT INTO student  VALUES (101,‘Гайдур’ , NULL, 200, 3,‘Львів’ ,‘1986-03-23’, 15);  

Якщо список вводу неповний, або порядок значень відрізняється від того, що закладався при створенні таблиці, після назви таблиці вказуєься потрібний список атрибутів. Атрибутам, що не вказані в списку присвоюється значення по замовчуванню, якщо воно вказувалося при створенні таблиці або ж значення NULL.

INSERT INTO student  VALUES (101,‘Гайдур’ , NULL, 200, 3,‘Львів’ ,‘1986-03-23’, 15);  

За допомогою оператора INSERT можна переміщати значення від одної таблиці до іншої, якщо структура згаданих таблиць ідентична

INSERT INTO student1 
 SELECT * 
 FROM student 
 WHERE city = ‘Київ ’ ;

При цьому можна використовувати підзапити та пов’язані таблиці. Нехай потрібно додати в таблицю student1 дані про всіх студентів, що вчаться в Києві:

INSERT INTO student1
 SELECT * 
 FROM student 
 WHERE univ_id IN 

  (SELECT univ_id 
  FROM university 
  WHERE city = ‘Київ ’ );

Нехай в таблицю exam потрібно вибрати список студентів, які мають максимальний бал на кожний день здачі екзаменів

INSERT INTO exam 
 SELECT exam _id, student_id, subj_id, mark, exam _date 
  FROM exam _marks em1 , 

  (SELECT exam _date, MAX(mark) mm
   FROM exam _marks 
   GROUP BY exam _date) em2 
	 
	 WHERE em1. exam _date= em2. exam _date
    AND em1.mark = em2.mm ;

Зміна стрічок – оператор UPDATE

Оператор UPDATE дозволяє міняти значення деяких або всіх полів в існуючих стрічках таблиці. Наприклад , нехай необхідно замінити назву предмета навчання ‘Математика’ (subj_id = 43) на назву ‘Вища математика’, при цьому ідентифікаційний номер необхідно зберегти

UPDATE subject1 
SET subj _name = ‘Вища математика’ , HOUR = 36, SEMESTER= 1 
WHERE subj_id = 43; 

В виразі SET можна використовувати скалярні операції. Нехай потрібно збільшити в два рази поле stipend таблиці student1 для студентів із Києва

UPDATE student1 
 SET stipend= stipend*2 
 WHERE city = ‘Київ ’

Нехай необхідно збільшити величину стипендії на 50 всім студентам, які отримали на екзаменах оцінки 4 і 5

 UPDATE student1 
  SET stipend = stipend + 50 
 WHERE 4 <= 
 (SELECT MIN(mark) 
  FROM exam_marks 
  WHERE exam_marks.student_id = student1. student _id);

Усунення стрічок – оператор DELETE

Усунення стрічок із таблиці здійснюється за допомогою команди DELETE. Можна усувати всі стрічки таблиці. В результаті таблиця стає пустою, після чого вона може бути усунена командою DROP TABLE.

	DELETE FROM EXAM_MARKS1; 

Для усунення декількох стрічок застосовується умова WHERE:

DELETE FROM STUDENT1 
 WHERE CITY = ‘Київ’ ;

В умові WHERE команди DELETE можна застосовувати підзапити. В атрибутах умови FROM під запиту не можна посилатися на таблицю, з якої здійснюється усунення. Однак можна посилатися на поточну стрічку, що є кандидатом на усунення тобто на стрічку, яка на даний час перевіряється в умові основного запиту. Нехай потрібно усунути дані про студентів, які вчаться в університетах з рейтингом, меншим ніж 400.

DELETE 
 FROM student 
 WHERE 400 > ANY (SELECT rating 
   FROM university 
   WHERE student.univ_id = university. univ_id) ; 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Меню

 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 104 гостей та один учасник