1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Лекція 3 - SQL, Select: найпростіша вибірка з таблиці

Безумовна вибірка
Усунення дублювання в виводі - DISTINCT
Логічні оператори AND, OR, NOT
Оператор належності IN
Оператор діапазону BETWEEN
Оператор подібності LIKE
Оператор впорядкування ORDER BY

Безумовна вибірка

Структура найпростішого запиту на вибірку даних

SELECT список результуючих стовпчиків
  FROM список таблиць-джерел даних
    WHERE умова виводу стрічок;

Ключове слово SELECT означає запит на подання інформації. Вона буде подана у вигляді результуючої таблиці стрічки якої задовольнятимуть умові. Стовпчики, на основі яких формуються результуючі або перевіряється умова, повинні належати таблицям перерахованим у списку.
Якщо список результуючих стовпчиків співпадає із списком єдиної таблиці-джерела, то такий список зручно представляти у скороченому вигляді за допомогою зірочки - *.

Порядок результуючих стовпчиків може бути довільним

SELECT name, surname 
  FROM student;

Усунення дублювання в виводі - DISTINCT

Для виключення із результату SELECT- запиту повторів використовується ключове слово DISTINCT (відмінний). Наприклад сформувати список міст можна наступним запитом

SELECT DISTINCT city
  FROM student;

Логічні оператори AND, OR, NOT

В умові WHERE можна використовувати операції порівняння

 = > >= < <= <>	

та логічні операції

 AND,  OR,  NOT. 

Наприклад

SELECT surname, name, city
  FROM student 
  WHERE city= "Орел" AND birthday > '1990-12-25' ;		

Оператор належності IN

Оператори IN (рівний довільному елементу із списку) і NOT IN (не рівний жодному елементу із списку) дозволяють ускладнювати умови відбору результуючих стрічок.
Наприклад, вибрати студентів окремих міст

 SELECT * 
  FROM exam_marks 
  WHERE city IN ("Курськ", "Москва"); 	

або тих студентів, які не отримували ніколи деяких оцінок

 SELECT * 
  FROM exam_marks 
  WHERE mark NOT IN (3, 5);	

Оператор діапазону BETWEEN

Оператор BETWEEN дозволяє перевірити входження елемента в заданий інтервал із його межами включно

 SELECT * 
  FROM subject 
  WHERE city BETWEEN "К" AND "М";	

Оператор подібності LIKE

Пошук стрічкових значень по заданому зразку, який використовує символи: “_” – наявність, у вказаному місці одного довільного символу, •“%” - наявність, у вказаному місці довільної послідовності символів. Цей засіб часто використовують для вибору слів, що починаються на певну букву

 SELECT * 
 FROM student 
 WHERE surname LIKE ”П%”; 	

Також ми можемо відбирати слова, деякі символи в яких пишуться неоднозначно, наприклад

 SELECT * 
  FROM subject 
  WHERE subj_name LIKE ”Комп_ютер%”;

Оператор впорядкування ORDER BY

Оператор ORDER BY використовується для впорядкування стрічок результуючої таблиці за значеннями деякого стовпчику або стовпчиків. Можна також вказати вид впорядкування за зростанням (ASC) або за спаданням (DESC). Зростаюче впорядкування застосовується за замовчуванням, наприклад

 SELECT * 
  FROM student
  ORDER BY city; 	

Зворотнє впорядкування забезпечується наступним чином:

 SELECT * 
  FROM student
  ORDER BY city DESC;	

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Меню

 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 90 гостей та відсутні користувачі