1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Мельник Григорій Миколайович

Контакт

Зображення контакту

к.т.н. ст. викладач

Адреса:
Аудиторія: 6304

E-mail:

Телефон: 16-127

Інша інформація

Інша інформація:

Наукові інтереси:

Розпізнавання зображень Системи автоматизованого аналізу мікроскопічних зображень

Публікації:

 • Мельник Г.М., Березький О.М. Аналіз та генерування зображень біологічної природи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій", ISDMIT '2006 – Євпаторія, 2006 – Т.2. – С. 5-8.
 • Г.М. Мельник, О.М. Березький Аналіз та генерування зображень біологічної природи // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону – Київ, 2006 – №3 – С.69-77
 • Г.М. Мельник Аналітичний огляд методів аналізу та синтезу текстурних зображень // Вісник Хмельницького національного університету" –м.Хмельницький, 2007 р. №2, Т.1, с. 110-114
 • Melnyk G., Berezsky O., Batko Yu. Biomedical Image Search and Retrieval Aplgorithms Алгоритми і пошуку і добування біомедичних зображень // Computing, 2008, Vol 7, Issue 1, 4-5 – pp. 108-114
 • Березький О.М., Батько Ю.М., Мельник Г.М. Інформаційно-аналітична система дослідження та діагностування пухлинних клітин на основі аналізу їх зображень // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008, №3, Т.1 – С.120-130.
 • Г.М. Мельник , О.М. Березький, К.М. Березька, Ю.М. Батько Перетворення контурів зображень в афінному просторі // Матеріали міжнародної конференції „Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту” ? Т.3, Ч.1 ? Євпаторія, 2008. ? С. 51-55
 • Мельник Г.М., Березький О.М., Березька К.М., Батько Ю.М. Design of computer systems for biomedical image analysis Проектування комп’ютерних систем аналізу біомедичних зображень // Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці" CADSM’2009, 24-28 лютого 2009 р - Львів: Видавництво ПП “Вежа і Ко” - сс. 186-192
 • Мельник Г.М., Березький О.М., Березька К.М., Батько Ю.М. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютер-ні науки та інформаційні технології. - 2009. - № 638. - С. 64 - 72.
 • Мельник Г.М., Березький О.М., Березька К.М. Алгоритми статистичної обробки біомедичних зображень // Херсонський національний технійний університет, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту" (ISDMCI'2009), 18-22 травня 2009 р., сс.23- 29
 • Мельник Г.М., Березький О.М., Батько Ю.М., Комп’ютерна система аналізу біомедичних зображень // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютер-ні науки та інформаційні технології. - 2009. - № 650. - С. 11-18.
 • Березький О.М., Мельник Г.М., Батько Ю.М. Текстурна сегментація біомедичних зображень на основі просторових моментів // Матеріали 4-ї Міжнародної "Комп’ютерні науки та інформаційні технології 2009" науково-технічної конференції. 15-17 жовтня, 2009, Україна, Львів – Львів: ПП "Вежа і Ко", 2009 – с.42-45
 • Мельник Г.М., Березький О.М., Батько Ю.М. Метод сегментації зображень на основі попередніх розміток зображення // Матеріали 4-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Комп’ютерні науки та інформаційні технології 2009", 15-17 жовтня, 2009, Україна, Львів – Львів: ПП "Вежа і Ко", 2009 – с.48-52
 • Мельник Г.М., Березький О.М., Березька К.М., Батько Ю.М., Синтез складних зображень на основі теорії кристалографічних груп // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’ 2009), September 21-23 2009, Rende (Cosenza), Italy.
 • Мельник Г.М., Дацко Т.В. Березький О.М. Батько Ю.М., Боднар Я.Я. Дацко І.А. Волошин В.Д. Морфометричний аналіз протокового епітелію молочної залози при непроліферативних мастопатіях за цитологічного дослідження // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Морфологічний стан тканини і органів систем організму в нормі та патології" 10-11 Червня 2009 р., Тернопіль - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига",
 • Мельник Г.М. , Березький О.М., Батько Ю.М., Дацко Т.В., Боднар Я.Я., Дацко І.А. Головата Т.К. Цитометричні показники епітелію шийки матки при різних ступенях дисплазій за цитологічного дослідження // Збірник матеріалів конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" 4 червня 2009, Тернопіль – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига"
 • Дацко Т.В. Березький О.М. Батько Ю.М. Мельник Г.М. Боднар Я.Я. Косило Л. І. Морфометричні особливості епітелію шийки матки при цитологічному дослідженні дисплазій // Науково-практичний журнал "Здобутки клінічної і експериментальної медицини" – №2(9), Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига"
 • Березький О.М., Батько Ю.М., Мельник Г.М. Методи сегментації біомедичних зображень // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010, № 1 (144), – С.188- 196.
 • Мельник Г.М. Аналіз симетричних зображень // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI'2010): Матеріали міжнародної наукової конференції. Том 2., 17-21 травня 2010 року. Євпаторя, Україна – Херсон: ХНТУ, 2010. – 435 - 438
 • Мельник Г.М. Метод і алгоритми аналізу симетричних зображень // Штучний інтелект – 2010, № 4 – С.253-261
 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 56 гостей та відсутні користувачі