1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Березький Олег Миколайович

Контакт

Зображення контакту

д.т.н., професор, Завідувач кафедри

Адреса:
Аудиторія: 6305

E-mail:

Телефон: 16-139

Інша інформація

Інша інформація:

Освіта:

Спеціаліст (1985) - автоматика і телемеханіка, Львівський політехнічний інститут, к.т.н. (1996) - 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин (тема дисертації "Засоби вимірювання температури з елементами штучного інтелекту"), доцент (2001), д.т.н (2012) - 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту (тема дисертації "Аналіз і синтез зображень на основі теорії алгебро-топологічних структур").

Трудова діяльність:

 • 1985-1989  Інженер, старший інженер, м.н.с., н.с. науково-дослідного сектору Тернопільського фінансово економічного інституту.
 • 1989 - 1993 Аспірант Тернопільського інституту народного господарства.
 • 1995 - 2000 Викладач, старший викладач кафедри інформаційно обчислювальних систем та управління.
 • 2001 Доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
 • 1998-2002 заступник завідувача кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
 • 2002-2003 Виконуючий обов’язки завідувача кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
 • 2010 Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії

Навчальні дисципліни:

 • Комп'ютерна графіка
 • Комп'ютерні системи штучного інтелекту
 • Логічне програмування
 • Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту
 • Науково-дослідна робота студентів

Наукові інтереси:

 • Розробка методів, алгоритмів та програмних засобів для аналізу та синтезу складних зображень різної природи
 • Побудова інтелектуальних біомедичних та вимірювальних систем

Проекти:

 •     НДР міжнародний проект УНТЦ 1702 «Інформаційний відеоскоп надвисокої роздільної здатності для дослідження запрограмованої смерті (апоптозу) клітин пухлин людини» (2006 р. – виконавець).
 •    НДР «Клініко-морфологічні зміни систем організму при цукровому діабеті і при тиреопатіях у віковому аспекті», № ДР 0107U004455 (2008 р. – виконавець)
 •    НДР «Інформаційно-аналітична система для дослідження і діагностування пухлинних (ракових) клітин людини на основі аналізу їх зображень», № ДР 0108U002109 (2009 р. – керівник).
 •    НДР «Розробка та дослідження методів аналізу зображень біомедичної природи», № ДР 0107U012222 (2010 р. – керівник).

Публікації:

1.    Грицик В. В. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури: моногр. / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький. – Львів: Вид-во “Українська академія друкарства – Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури”, 2005. – 140 с.
2.    Березский О. Н. Алгоритмы анализа и синтеза биомедицинских изображений / О. Н. Березский // Проблемы управления и информатики. – 2007. – № 2. – С. 134–144.
3.    Березский О. Н. Топологические методы и алгоритмы преобразования контуров и областей плоских изображений / О. Н. Березский // Проблемы управления и информатики. – 2010. – № 5. – С. 123–131.
4.    Березький О. М. Теоретико-груповий підхід до синтезу складних зображень / О. М. Березький // Управляющие системы и машины. – 2009. – № 6. – С. 19–24.
5.    Березский О. М. Теоретико-групповой подход к анализу симметричных изображений / О. М. Березский // Управляющие системы и машины. – 2010. – № 6. – С. 16–24.
6.    Березький О. М. Методи і алгоритми аналізу та синтезу асиметричних зображень / О. М. Березький // Искусственный интеллект. – 2010. – № 4. – С. 162–172.
7.    Berezsky O. M. Models and algorithms of synthesis of symmetric images in a strip and a plane / O. M. Berezsky // Інформаційні технології і системи. – 2006. – Т. 9, № 1. – С. 95–100.
8.    Березький О. М. Топологічне перетворення областей: випадок неізоморфних скелетів / О. М. Березький // Відбір і обробка інформації. – 2010. – Вип. 33 (109). – С. 67–74.
9.    Березький О. М. Метод і алгоритми аналізу плоских симетричних зображень у растровій формі / О. М. Березький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – № 672. – С. 220–227.
10.    Березький О. М. Методи та алгоритми перетворення контурів зображень в афінному просторі / О. М. Березький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. − 2009. − № 638. − С. 185−189.
11.    Berezsky О. Synthesis and analysis of tumular cells / О. Berezsky // Інформаційні технології і системи. – 2005. – Т. 8, № 1. – С. 76–85.
12.    Грицик В. В. Методи і алгоритми аналізу та синтезу складних зображень на основі теоретико-групового підходу / В. В. Грицик, О. М. Березький // Доповіді Національної академії наук України. – 2009. – № 11. – С. 39–45.
13.    Грицик В. В. Метод опису та синтезу зображень-орнаментів / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький // Доповіді Національної академії наук України. – 2002. – № 7. – С. 64–71.
14.    Березький О. М. Аналіз контурів зображень у глобальних координатах / О. М. Березький, К. М. Березька // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – № 2 (12). – С. 83–91.
15.    Березький О. М. Контурний аналіз зображень у локальних координатах / О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць ІПМЕ НАН України. – К. : 2008. – Вип. 46. – С. 101–108.
16.    Березький О. М. Аналіз та генерування зображень біологічної природи / О. М. Березький, Г. М. Мельник // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону. – 2006. – Вип. 3. – С. 69–77.
17.    Березький О. М. Використання методу опису та генерування зображень для стиснення симетричної графічної інформації / О. М. Березький, К. М. Березька // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 3. – С. 126–128.
18.    Березький О. М. Моделювання просторових симетричних зображень / О. М. Березький // Відбір і обробка інформації. – 2008. – Вип. 28 (104). – С. 76–81.
19.    Березька К. М. Редактор синтезу та моделювання складних зображень симетричної структури / К. М. Березька, О. М. Березький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2001. – № 433. – С. 134–137.
20.    Berezsky O. Biomedical image search and retrieval algorithms / O. Berezsky, G. Melnyk, Yu. Batko // Комп’ютинг. – 2008. – Т. 7, Вип. 1. – С. 108–113.
21.    Березький О. М. Реалізація алгоритмів синтезу симетричних зображень у програмованих логічних матрицях / О. М. Березький, І. М. Майків, Я. М. Семчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 4, Ч. 1, Т. 2. – С. 30–33.
22.    Березький О. М. Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі / О. М. Березький, І. Г. Цмоць // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2007. – № 591. – С. 63–76.
23.    Березький О. М. Методи, алгоритми та НВІС-структури для множення матриці на вектор у реальному часі / О. М. Березький, І. Г. Цмоць // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 3, Т. 1 (93). – С. 134–140.
24.    Березький О. М. Інформаційно-аналітична система дослідження та діагностування пухлинних клітин на основі аналізу їх зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 4. – С. 33–41.
25. Березький О. М. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії / О. М. Березький, К. М. Березька, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – С. 258–268.
26.    Березький О. М. Комп’ютерна система аналізу біомедичних зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. − 2009. − № 650. − С. 11−17.
27.    Березький О. М. Принципи побудови та архітектура комп’ютерних засобів аналізу і синтезу зображень / О. М. Березький, І. Г. Цмоць // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – С. 160−168.
28.    Hrytsyk V. V. Modeling and synthesis of complex symmetrical images / V. V. Hrytsyk, K. M. Berezska, O. M. Berezsky // International journal of pattern recognition and artificial intelligence. – 2004. – V. 18, № 2. – P. 175–195.
29.    Березький О. Підходи до опису і синтезу симетричних зображень / Олег Березький // Матеріали шостої всеукраїнської міжнародної конференції «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів» (УкрОБРАЗ’2002), Київ, 8-12 жовтня 2002 р. - К., 2002. - С. 27-30.
30.    Berezsky O. Fractal approach to the analysis and synthesis of tumular cells images / Oleh Berezsky // Proceedings of the Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2005), Sofia, Bulgaria, September 5-7, 2005. – P. 555–562.
31.    Березький О. Моделювання, аналіз та синтез біомедичних зображень / Олег Березький // Матеріали восьмої всеукраїнської міжнародної конференції «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів» (УкрОБРАЗ’2006), Київ, 28-31 серпня 2006 р. - К., 2006. - С. 47-50.
32.    Berezsky O. Image Search and Retrieval Application / O. Berezsky, G. Melnyk, Yu. Batko // Proceedings of the 2th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2007), Lviv, Ukraine, September 27-29, 2007. – P. 121-122.
33.    Березький О. Теоретико-груповий підхід до аналізу та синтезу складних зображень / Олег Березький // Матеріали дев’ятої всеукраїнської міжнародної конференції «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів» (УкрОБРАЗ’2008), Київ, 3–7 листопада 2008 р. – К., 2008. – C. 173–176.
34.    Березький О. М. Застосування теорії кристалографічних груп для аналізу та синтезу складних зображень різної природи / О. М. Березький // Автоматика – 2009: 16 міжнародна конференція з автоматичного управління, м. Чернівці, 22–25 вересня 2009 р.: тези доп. - Чернівці, 2009. - С. 294–295.
35.    Berezsky O. Automated system of biomedical image analysis / O. Berezsky, Y. Batko, G. Melnyk // Proceedings of the Хth International Conference Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunication and Computer science (TCSET’2010), Lviv – Slavske, Ukraine, February 23-27, 2010. – P. 143.
36.    Березький О. М. Симетрування асиметричних зображень / О. М. Березький // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту», (ISDMCI’2010), м. Євпаторія, 17–21 травня 2010 р. – Херсон: ХНТУ, 2010. – Т. 1. – C. 252–257.
37.    Березький О. М. Похибки перетворення контурів зображень / О. М. Березький // Зб. праць науково-технічної конференції «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації», м. Львів, 7–8 жовтня 2010 р. – Львів : ФМІ, НАНУ, 2010. – C. 147–150.
38.    Berezsky O. Errors of generating transforms of complex image / Oleh Berezsky // Proceedings of the Vth International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2010), Lviv, Ukraine, October 14–16, 2010. – P. 3–4.
39.    Березький О. Метод і алгоритми перетворення областей зображень / Олег Березький // Матеріали десятої всеукраїнської міжнародної конференції «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів» (УкрОБРАЗ’2010), Київ, 25–29 жовтня 2010 р. – К., 2010.  С. 145–148.
40.    Березький О. М. Порівняння алгоритмів синтезу біомедичних зображень // О. М. Березький, Г. М. Мельник // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2011), м. Євпаторія, 17–21 травня 2011 р. – Херсон: ХНТУ, 2011. – Т. 2. – С. 189–193.
41.    Березький О. М. Порівняння алгоритмів перетворення зображень в афінному та топологічному просторах // О. М. Березький, Ю. М. Батько // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2011), м. Євпаторія, 17–21 травня 2011 р. – Херсон: ХНТУ, 2011. – Т. 2. – С. 186–189.
42.    Березький О. М., Батько Ю. М., Дацко Т. В., Мельник Г. М. Комп’ютерна програма "Інформаційно-аналітична система для дослідження та діагностування пухлинних (ракових) клітин людини "MorphoSys" ("MorphoSys") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35888 від 30.11.2010 р.
 

 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 73 гостей та відсутні користувачі