1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

«Горизонт 2020»

Українські дослідники та вчені можуть скористатися новими можливостями для участі у «Горизонт 2020»

Дослідники, вчені, підприємці та особи, відповідальні за ухвалення рішень, з п'яти країн Східного партнерства (Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдови та України) мають можливість подати заявку на участь в останньому турі конкурсу «Гранти для налагодження співпраці» на так званих Brokarage events (зустрічах, які збирають бізнесові та інші організації, які шукають партнерів для розвитку власних проектів) або Підготовчих зустрічах (Preparatory Meetings).

Цей конкурс оголошено в рамках фінансованого Євросоюзом проекту «Східне партнерство ПЛЮС» (EaP Plus).

Конкурс грантів для налагодження співпраці фінансово підтримує участь місцевих дослідників з регіону в Brokarage events, що стосуються програми «Горизонт 2020», та Підготовчих зустрічах для підготовки проектних пропозицій в рамках цієї програми.

Мета грантової схеми – розширення наукових зав'язків між країнами-членами ЄС/неасоційованими країнами Східного партнерства та країнами Східного сусідства. Також вона спрямована на збільшення кількості учасників у поданих проектних пропозиціях «Горизонт 2020». Задля цього програма грантів надасть фінансову підтримку дослідникам у Східному сусідстві з дослідницької сфери, представникам малого і середнього бізнесу, промисловості та вищих навчальних закладів. Фінансування також матимуть змогу отримати представники громадянського суспільства і місцевих органів влади.

Кінцевий термін подання заявок – 30 травня 2019 року.

Проект EaP Plus спрямований на стимулювання співпраці між дослідниками з країн Східного партнерства та держав-членів Європейського Союзу, а також на активізацію участі країн Східного сусідства у рамковій програмі Євросоюзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Дізнатися більше: 

https://www.eap-plus.eu/object/call/240

****

Eastern Neighbourhood: Opportunity for Ukrainian researchers, scientists and entrepreneurs interested in participating in the EU's Horizon 2020 programme

Researchers, scientists, entrepreneurs and policy-makers from five Eastern Neighbourhood countries (Armenia, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine) are invited to apply for the last round of the call for 'Grants for networking' in Brokerage Events or Preparatory Meetings.

This call for grants was announced through the EU-funded Eastern Partnership PLUS project (EaP PLUS).

The grants for networking call financially supports the participation of local researchers from the region in Brokerage Events related to Horizon 2020 and Preparatory Meetings for the development of project proposals within this programme.

The aim of the grant scheme is to extend scientific networks between EU Member States/non-EaP associated countries and Eastern Neighbourhood countries, as well to increase the number of participants in submitted Horizon 2020 project proposals. To this end, the scheme will financially support researchers in the Eastern Neighbourhood from the research sphere, small and medium-sized businesses, industry and higher educational institutions, as well as representatives of civil society and local authorities.

The application deadline is 30 May 2019.

The EaP PLUS project aims to stimulate cooperation between researchers from the Eastern Partner countries and EU Member States, and enhance the active participation of the Eastern Neighbourhood countries in the Horizon 2020 framework programme.

Find out more:

https://www.eap-plus.eu/object/call/240

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 46 гостей та відсутні користувачі