1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Николайчук Ярослав Миколайович

Контакт

Зображення контакту

професор, д.т.н., завідувач кафедри

Адреса:
Аудиторія: 6206

E-mail:

Телефон: 23-60-41

Інша інформація

Інша інформація:

  

 

Завідувач кафедри Спеціалізованих комп’ютерних систем, доктор технічних наук, професор. академік Української академії наук, директор Карпатського державного центру інформаційних засобів і технологій Технічного центру НАН України, член президії асоціації “Вчені Прикарпаття”, асоційований член Американського інституту ІЕЕЕ, член національної спілки журналістів України, член наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка.

Я.М. Николайчук народився  21 вересня 1943р. в місті Надвірна Івано-Франківської області.

З 1960 по 1962 – слюсар по лічильних машинах.

З 1962 по 1967 – студент Львівського політехнічного інституту.

З 1967 по 1974 – асистент кафедри «Електротехніки і автоматики» Івано-Франківського інституту нафти і газу (ІФІНГ).

З 1974 по 1976 – аспірант ІФІНГ.

З 1976 по 1980 – асистент кафедри «Прикладної математики» ІФІНГ.

З 1980 по 1991 – доцент кафедри «Прикладної математики» ІФІНГ.

У 1991 р – доктор технічних наук зі спеціальності «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування».

В 1993 –професор.

З 1991 по 1993 – професор кафедри автоматики і телемеханіки ІФІНГ.

З 1993 по 1994 – завідувач кафедри автоматики і телемеханіки ІФІНГ

З 1994 по 2000 – професор кафедри автоматизованого управління ІФТУНГ.

З 2000 та по сьогодні – завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ).

Створив наукову школу, підготував 26 кандидатів наук та 2 доктора наук. Є автором більше 355 наукових праць, у тому числі 7 монографій та 56 патентів і авторських свідоцтв.

Публікації

1.МетодиспектральногокосинусногоперетворенняФур’єдлярозпізнаваннясигналівуХеммінговомупросторінаосновірізнихкореляційнихфункційтатеоретико-числовихбазисів. / Я.Николайчук,Н. Возна,В Піх, Т. Заведюк / Вісникнаціональногоуніверситету«Львівськаполітехніка» «Комп’ютернісистемитамережі». — 2013. — №773. — С. 89-98.

2. Structuring The Movement Of Data in Computer Systems. Nykolaichuk Ya. M., Vozna N.Ya., Pitukh I.R. Structuring The Movement Of Data in Computer Systems. Monograph. Ternopil: Terno-graf, 2013.- 284 p.

3. Methods of Effective Protection of Information Flows. Methods of Effective Protection of Information Flows / edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk.- Ternopil: Terno-graf, 2014.- 308 p.

4. Теоретические основы, методы и процесоры преобразования информации в кодах поля Галуа на базе вертикально-информационной технологии. Кибернетика и системный анализ. - Международный научно-теоретический журнал института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины.- Том 50 №3 05-06 2014.- с.17-26. Николайчук Я.М., Гуменный П.В.

5. Evalution of Result Information and Edukation Activities as part of Management Accounting in Instiutions of Higher Edukation./ Khorunzhak N., Nykolaichuk Ya. / Modern Problem of Radio Engineeriong, Telecommunikations and Computer Science: proceedings of the XII International Conference TSET’2014 Dedicated to 170 anniversary of Lviv Poliytechnic Nstional University, February 25-March 1, 2014.- S. 426-428.

Монографії

1. Палагин О.В., Николайчук Я.М. Опыт разработки микропроцессорных распределенных систем реального времени. – 1988.- 116с.

2. Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації. / Монографія: Тернопіль:- ТНЕУ, 2008. – 536с.

3. Николайчук Я.М., Пітух І.Р., Возна Н.Я. Теорія моделей руху даних розподілених комп’ютерних систем. Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2008. – 216с.

4. Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем». Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2010. – 392с., іл.

5. Николайчук Я.М., Возна Н.Я. Пітух І.Р., Кочан В.В. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем. Видання друге. Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2011. – 396с., іл.

6. Николайчук Я.М. Коди поля Галуа: теорія та застосування.- Монографія: / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2012. – 320с.

7. NykolaychukYa. M., Vozna N.Ya, Pitukh I.R.Structuring the movement of data in computer systems. - Ternopil: Terno-graf, 2013.- 284 p.

8. ValeriyZadiraka,YaroslavNykolaychuk MethodsofEffectiveProtectionofInformationFlows. - MethodsofEffectiveProtectionofInformationFlows/ editedbyValeriyZadiraka, YaroslavNykolaichuk.- Ternopil: Terno-graf, 2014.- 308 p.

9. ValeriyZadiraka, YaroslavNykolaychuk Computer technologies in information security. - Computer technologies in information security / editedbyValeriyZadiraka, YaroslavNykolaichuk.- Ternopil: “Kart-blansh”, 2015.- 387p.

Я.М. Николайчук – керівник та головний конструктор наукових проектів по розробці:

- інформаційних систем контролю та управління об’єктів нафто-газового комплексу України, які серійно випускалися Івано-Франківським приладобудівним заводом («СКУБ», «СКУБ-М», термінал комп’ютерної системи «АТОС-Б», «СВР-2», «АСУ товарно-сировинних парків НПЗ» та ін.);

- розподіленої комп’ютерної системи контролю та обліку витрати енергоносіїв (АLFIYA), які впроваджені на цементно-шиферних комбінатах та нафтопереробних заводах України;

- систем контролю та підтримки горизонтальності реакторів АЕС та діагностики кранових шляхів реакторних відділень (Хмельницька та Рівненська АЕС);

- «Альтра» - мікропроцесорні засоби захисту та контролю стану високовольтного обладнання;

- ЦРАС – цифровий реєстратор аварійних ситуацій в енергосистемах, який немає аналогів в Україні;

- інформаційно-діагностичний комплекс «Альтра-С» моніторингу й аналізу аварійних процесів та нормальних режимів електроенергетичних систем;

- «Альтра-Мініальтра» керувально-діагностувальна система;

- програмно-технічний комплекс АСТ101 для тестування і налагодження пристроїв релейного захисту;

Названі системи впроваджені, тиражувалися в Україні та поставлялися в зарубіжні країни (Куба, Бангладеш, Індія, Польща, Росія).

Я.М. Николайчук член редакційних колегій в науково-технічних журналах: «Комп’ютінг», «Оптико-електронний інформаційно-енергетичні технології» та інші.

Організатор наукової роботи серед студентів, магістрів та аспірантів. Багато років організовує міжнародні конференції за участю вчених багатьох країн світу : США, Мексики, Болгарії, Польщі, ФРН, Росії та інші.

В ТНЕУ запровадив підготовку спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та підготовку аспірантів і докторантів зі спеціальності 05.13.05  - «Комп’ютерні системи та компоненти».

До 2014року науковою школою професора Николайчука Я.М. підготовлено:

- керівників кафедр «Комп’ютерних та телекомунікаційних систем» - Іщеряков С.М. (м. Ів.-Франківськ), «Програмного забезпечення та штучного інтелекту» - Мельничук С.І. (м. Ів.-Франківськ) , «Програмне забезпечення комп’ютеризованих систем» - Заставний О.М. (м. Тернопіль), Петришин Л.Б. (м. Ів.-Франківськ);

- деканів факультетів комп’ютерних інформаційних технологій – Лазарович І.М. (м. Ів.-Франківськ);

- проректорів з наукової роботи навчальних закладів – Пітух І.Р. (м. Бучач), Круцкевич Н.Д. (м. Тернопіль).

Я.М. Николайчук володіє українською, російською, польською та французькими мовами.

Я.М. Николайчук - Академік української академії наук національного прогресу за спеціальністю інформаційні технології. Член президії асоціації «Вчені Прикарпаття», директор Карпатського центру інформаційних засобів та технологій Технічного центру НАН України, виконує наукове керівництво інститутами названого центру:

- Інститут мікропроцесорних систем керування об’єктами електроенергетики  (ІМСКОЕ,  м. Львів);

- Інститут проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем (ІПОКС м. Тернопіль).

Неодноразово нагороджувався почесними грамотами ректоратів Івано-Франківського Національного університету Нафти і газу та Тернопільського національного економічного університету, а також за активну участь в роботі секцій «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та «Контроль і діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем» п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів» (м. Хмельницький -  2007). За багаторічну сумлінну працю, значний особистий вклад у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства та з нагоди 100-річчя започаткування нафтогазової освіти в Україні нагороджений почесною грамотою голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Напрямки фундаментальних досліджень професора Николайчука Я. М.

1. Теорія джерел інформації.

2. Теорія кореляційного та спектрального аналізу у різних теоретико-числових базисах.

3. Теорія ентропійних моделей джерел інформації.

4. Теорія та методи опрацювання інформаційних потоків на основі рандомізації .

5. Теорія та методологія проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на основі матричних моделей руху даних.

6. Теорія та методи передавання повідомлень з інтенсивним рівнем завад на основі ШПС та сигнальних коректуючи кодів.

7. Фундаментальні дослідження по розробці інформаційної теорії нуклеотидних послідовностей молекули ДНК.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 63 гостей та відсутні користувачі