1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Августин Руслан Ростиславович

Контакт

Зображення контакту

к.е.н., доцент

Адреса:
Аудиторія: 6405

E-mail:

Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

Інша інформація

Інша інформація:

GoogleScholar profile

 

Коло наукових інтересів: 

Механізми системної детінізації економічних відносин, інформаційні технології в управлінні.

Вибрані публікації:

 1. Августин P.P. Удосконалення системи управління комунальною власністю на регіональному рівні / Р.Р.Августин // Галицький економічний вісник. –2008. – Випуск 2(17). – С. 44-49.
 2. Августин P.P. До питання організації національної безпеки в сфері захисту інформації / Р.Р.Августин // Галицький економічний вісник. –2009. – Випуск 3(24). – С. 139-145.
 3. Августин P.P. Адміністрування інформаційно-комунікативних технологій  в  умовах динамічного зовнішнього середовища/ Ю.А.Богач, Р.Р.Августин // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Випуск 18.– С. 9-13.
 4. Августин P.P. Індентифікація системних характеристик та структурних напрямів тінізації економіки як передумова її детінізації // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. – 2013. – Випуск 49. – С.246-250
 5. Августин P.P. Індентифікація методології непрямого оцінювання тінізації економіки // Науковий журнал «Бізнес Інформ» – 2014. – №3(434). – С.37-41.
 6. Августин P.P. Вплив тіньової економіки на функціонально-структурні характеристики економічної безпеки держави на посттрансформаційному етапі її розвитку// Держава та регіони: наук.-вироб. журн. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – №1. – С .4-9.
 7. Августин P.P. Узагальнення світового досвіду формування ефективної системи детінізації національного господарства // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково–технічних праць. – 2014. – Випуск 24.1. – C.192-197.
 8. Августин P.P. Обліково-статистичні підходи до оцінювання обсягу та рівня тіньової економічної діяльності // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки – 2014. – Випуск 1 (208). –  С.125-129.
 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 164 гостей та відсутні користувачі