1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Стахів Петро Григорович

Контакт

Зображення контакту

д.т.н., професор

E-mail:

Телефон: 8 (0352) 23.60 29, 47-50-50*16-129

Інша інформація

Інша інформація:

Профілі

Наукові інтереси

Теорія електронних кіл

 

Вибрані публікації

 

 1. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / П. Г. Стахів [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2002. — 119 с.: рис. — Бібліогр.: с. 119. — ISBN 996-553-224-3
 2. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування [Текст] : підручник для студ. неелектротехн. спец. вищих навч. закл. / П. Г. Стахів [и др.]. — Л. : Новий Світ-2000 ; Л. : Магнолія плюс, 2003. — 208 с.: рис. — Бібліогр.: с. 204-205. — ISBN 966-8340-27-25 (Новий Світ-2000). — ISBN 966-7827-06-Х (Магнолія плюс)
 3. Імітаційне моделювання лабораторного практикуму з курсу «Теорія електронних кіл» [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Г. Стахів [и др.] ;Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Львівська політехніка, 2008. — 72 с. — Бібліогр.: с. 69. — ISBN 978-966-553-729-8
 4. Основи теорії електронних кіл [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ю. Я. Бобало [та ін.] ; ред. Ю. Я. Бобало ; Національний ун-т «Львівська політехніка», Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». — Л. : Видавництво національного ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 332 с. — ISBN 978-966-553-815-8
 5. Основи теорії електронних кіл [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. галузі знань «Електроніка» / Ю. Я. Бобало [та ін.] ; за ред. проф. Ю. І. Якименка ; Нац. техн. ун- України «Київ. політехн. ін-т», Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., доопрац. і допов. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — 415 с. : рис. — Бібліогр.: с. 414. — 500 (перший запуск 1-250) экз. — ISBN 978-966-622-481-4
 6. Метод оптимізації побудови дискретних динамічних моделей для задачі екологічного моніторингу / П. Г. Стахів, І. П. Струбицька // Актуал. пробл. економіки. — 2009. — № 10. -С. 260-265. — Бібліогр.: 12 назв.
 7. Структура макромоделі та її вплив на параметричну ідентифікацію параметрів дискретної моделі турбогенератора / П. Г. Стахів, Ю. Я. Козак, Ю. П. Франко // Електро­енергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 87-91. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 637). — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Implementation of parallel algorithm of computations of dynamic processes in cluster systems / L. Byczkowska-Lipinska, P. Stakhiv, M. Cegielski // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. -Warsaw, 2009. — P. 11.
 9. Interval data analysis in the task of estimation of possibilities of the Small Hydroelectric Power Station «Topol’ky» capacity increasing / M. Dyvak, P. Stakhiv, Y. Franko // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали Х Міжнар. наук.-техн. конф. CADSM 2009, 24-28 лют. 2009, Львів-Поляна, Україна. — Л. : Вежа і Ко, 2009. — P. 89-91. — Bibliogr.: 3 titles.
 10. Modeling of electric power systems based on diakoptic approach and parallel algorithms in modern computer tools / P. Stakhiv, S. Rendzinyak, O. Hoholyuk // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. -Warsaw, 2009. — P. 11.
 11. Method of tolerance parameters estimation of the static system based on the tolerance sets in form of ellipsoid / M. Dyvak, P. Stakchiv, Yu. Franko // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : Матеріали VIII Міжнар. наук.-техн. конф.
 12. CADSM 2005, 23-26 лют. 2005, Львів-Поляна, Україна. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — С. 349-351. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 13. New algorithm of subcircuits matching in multirate method / S.J. Rendzinyak, P.G. Stakhiv // Proc. of the XIII Intern. symp. on theoretical electrical engineering ISTET’ 05, July 4-7, 2005, Lviv, Ukraine. — Lviv, 2005. — P. 290-294. — Bibliogr.: 4 titles.
 14. A parallel multirate algorithm for the numerical integration of system of nonlinear differential equations / P. Stakhiv, S. Rendzinyak // Комп’ютинг. — 2005. — Т. 4, вип. 1. — С. 34-41.
 15. Symulacja obwodow elektrycznych z wieliobiegunkami w srodowisku Simplorer / P. Stachiw, B. Melnyk, S. Trochaniak // XXVIII Miedzynar. konf. z podstaw elektrotechniki i teorii obwodow IC-SPETO 2005, Gliwice, Ustroii, 11-14.05. 2005. — Gliwice, 2005. — T. 2. -S. 551-552.
 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 150 гостей та відсутні користувачі