1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Дивак Микола Петрович

Контакт

Зображення контакту

д.т.н., професор

Адреса:
Аудиторія: 6202

E-mail:

Телефон: +38 (0352) 52-47-37

Інша інформація

Інша інформація:
Особисті дані
 
Дата і місце народження: 12 червня,  1964, Рівненська область, Україна
Знання мов: українська, російська, англійська, польська
 
Профілі
 
Освіта
 
Спеціаліст, спеціальність “Радіотехніка”
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.
1986
Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.01 – управління в технічних системах
Московський енергетичний інститут, м.Москва, Росія.
1992
Наукове стажування в галузі систем інтелектуального управління
Університет Ціньхуа, м.Пекін, Китай.
1994
Доктор технічних наук, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
 
Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів, Україна.
2003
 
Досвід роботи
 • Декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету (2014- до сьогодні)
 • Декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету (2005- 2014)
 • Професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету (2004-2005)
 • Завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету (2002-2004)
 • Доцент кафедри моделювання та оптимізації економічних процесів і систем Тернопільського національного економічного університету (1994-2002)
 • Старший викладач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління Тернопільського національного економічного університету (1992-1994)
 • Викладач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управлінняТернопільського національного економічного університету (1992-1992)
 • Аспірант, науковий співробітник кафедри автоматики Московського енергетичного інституту, Росія (1989-1992)
 • Інженер, Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, Львів (1986-1989)
Наукові інтереси:

Математичне моделювання статичних, динамічних систем та систем з розподіленими параметрами, структурна та параметрична ідентифікація систем, методи обчислень, розпаралелення обчислень для задач інтервального аналізу, інтервальний аналіз даних, застосування інтервальних методів у моніторингу навколишнього середовища і для моделювання розподілених систем.

Дивак М.П. є розробником теорії індуктивного моделювання статичних систем на основі інтервального підходу.

Під керівництвом Дивака М.П. захищено 12 кандидатів наук та один доктор наук за спеціальностями: математичне моделювання та обчислювальні методи; математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Керівництво та участь в науково-дослідних проектах

Міжнародні:

1. „Розробка теоретичних основ апаратного і програмного забезпечення для дослідження та моделювання широкого класу об’єктів методами аналізу інтервальних даних на базі дистрибутивної вимірювально-керуючої мережі”: 2003-2004 рр., № держреєстрації 0103U005903, науковий керівник – Дивак М.П., – спільний українсько-китайський проект з кафедрою автоматики, університет Ціньхуа, м. Пекін, Китай.

2. "Співпраця між Україною та Румунією в галузі розподілених систем (COBURDIS)": 2006-2007 рр., № держреєстрації 0106U005307, науковий керівник – Дивак М.П. – спільний українсько-румунський проект з Західним Університетом м. Тімішоара, Румунія.

Національні:

3. „Методи, апаратні та програмні засоби для дослідження та моделювання нестаціонарних розподілених об’єктів на основі інтервальних даних”: 2006-2008 рр., № держреєстрації 0106U000529, науковий керівник – Дивак М.П.

4. „Математичні методи, інтервальні моделі та інформаційні технології для контролю забруднення атмосфери автотранспортом”: 2010-2011 рр., № держреєстрації 0110U001125, науковий керівник – Дивак М.П.

5. „Інформаційна технологія для ідентифікації і візуалізації зворотнього гортанного нерва в процесі хірургічної операції на щитовидній залозі”: 2011-2012 рр., № держреєстрації 0112U000078, науковий керівник – Дивак М.П.

6. „Теорія побудови та методи реалізації в реальному часі міждисциплінарних математичних моделей зміни стану складних об’єктів”: 2014-2015 рр., № держреєстрації 0114U000569, науковий керівник – Дивак М.П.

Госпдоговірні:

7. „Розробка методу ідентифікації дискретної динамічної моделі на основі інтервальних даних для управління процесами збуту хлібобулочної продукції” (вересень 2005-червень 2006 рр., № держреєстрації 0306U003833, науковий керівник – Дивак М.П., замовник -  ПП Пипа О.А.

8. „Методи та засоби генерування тестів із застосуванням теорії онтологій”: травень 2011-жовтень 2011 рр., № держреєстрації 0111U006279, науковий керівник – Дивак М.П., замовник - Івано-Франківська філія ВНЗ ВМУРОЛ «Україна».

9. „Розподілена система контролю технологічного процесу виробництва гіпсокартону”: грудень 2012-червень 2013 рр., № держреєстрації 0112U003917, науковий керівник – Пукас А.В., замовник - ПП «Українські гіпсокартонні системи».

10. „Макромоделювання якості грунтів як об’єкта із розподіленими параметрами в умовах інтервальної невизначеності”: липень 2014-грудень 2015 рр., № держреєстрації 0114U006089, науковий керівник – Пукас А.В., замовник – ФО-П Мадюдя А.І.

11. „Веб-орієнтована програмна система підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради”: вересень 2015-грудень 2015 рр., № держреєстрації 0115U004825, науковий керівник – Пукас А.В., замовник – Тернопільська міська рада.

Кафедральні:

12. „Розробка теоретичних засад, алгоритмічного та програмного забезпечення моделювання технічних, екологічних та економічних систем на основі аналізу інтервальних даних”: 2002-2006 рр., № держреєстрації 0101U002565, науковий керівник – Дивак М.П.

13. „Методи та засоби математичного моделювання складних систем на основі теоретико-множинного та інтервального підходів”: 2007-2011 рр., № держреєстрації 0106U012529, науковий керівник – Дивак М.П.

14. „Макромоделювання складних систем та процесів в умовах структурної невизначеності на основі неточних даних”: 2012-2016 рр. № держреєстрації 0111U010356, науковий керівник – Дивак М.П.

Досвід викладання

Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем, Основи програмної інженерії, Теорія систем, Оптимальне планування наукових експериментів експериментів, моделювання складних систем, Методи оптимізації.

Публікації

Понад 250 наукових праць, зокрема 2монографії (одна англійською мовою) та 1 навчальний посібник з грифом МОН України, понад 100 статей у фахових виданнях, понад 50 статей та матеріалів конференцій індексованих науко-метричною базою Scopus,9 патентів на винаходи.

Нагороди

Грамоти МОН України (2007, 2011 роки); почесні грамоти МОН України (2006, 2008, 2009 роки); Грамота Верховної Ради України (2016 рік)

Додатковий досвід роботи
 • Член двох спеціалізованих вчених рад: Д 35.052.05 Львів, НУ «Львівська політехніка» і К58.082.02 Тернопіль, ТНЕУ;
 • Член експертної ради при ДАК МОН України з комп’ютерних наук і технологій та національної безпеки з 2007 по 2014р;
 • Член підкомісії з програмної інженерії НМК МОН України з галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» з 2007 по 2015р.
 • З 2016 року член підкомісії з інженерії програмного забезпечення НМК МОН України з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій;
 • З 2007 року по нині експерт секції «Інформатика та кібернетика» Наукової ради МОН України;
 • Член редакційної колегії міжнародних наукових конференцій, матеріали яких індексовані науко-метричною базою Scopus: IDAACS, CPEE, TCSET;
 • Рецензент міжнародних наукових журналів Computing ISSN 1727-6209; індуктивне моделювання складних систем; Computational problems of electrical engineering ISSN 2224-0977 (Print) ISSN 2309-4834 (Online).
Стажування:

Наукове та педагогічне стажування з 1 серпня по 28 грудня 1994 р. на факультеті автоматики університету Ціньхуа, м. Пекін (КНР);

Стажування в компанії Global Logic за програмою «Організація процесу розробки програмного забезпечення», березень 2008 р.;

Візит-професор Академії Морської (Гдиня, Польща), 2015 р., 2016 р.;

Візит-професор Політехніка Лодзька (Лодзь, Польща), 2016-2017 рр.

Список основних публікацій:
 1. Design of experiments and data analysis: New trends and results / E.Letzky, A.Voshinin, M.Dyvak, S.Simoff, A.Orlov, V.Gorsky, E.Nikitina, V.Nosov / Edited by E.Letzky, Moscow, ANTAL, 1993, 192 p.
 2. M.Dyvak, Design of - and - optimal experiments in problems of interval models identification, Journal of Automation and Information Sciences, Vol. 33, 2001, 34-41.
 3. M.Dyvak, A.Pukas, Serial Planning of -optimal Experiments for Constructing Interval Models of Static Systems//Journal of Automation and Information Sciences.-2004.-Vol.36.-Issue 9. pp. 23-28
 4. M.Dyvak, P.Stakhiv, I.Calishchuc, Identification of “input-output” dynamic model of the electrical circuits on the basis of interval data, Przeglad Elektrotechniczny (Organ Stowarzyszenia Elektrykow Polskich), Vol.2, 2005, 60-62.
 5. M.Dyvak, V.Yaskiv, A.Pukas. Interval Estimation of Weight-Dimensional Characteristic of High-Frequency Magnetic Amplifier of Pulse Power Supplies .// Przeglad elektrotechniczny (Electrical Review). – 2009. – №4.– P. 92-94
 6. M. DyvakProblems of mathematical modeling of static systems with the interval data.-Ternopil: Publishers TNEU "Economichna Dumka, 2011.-216 с.
 7. M. Dyvak, A.Pukas,  O.Kozak. Interval Model for Identification of Laryngeal Nerves. // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 1/2010, pp.139-140.
 8. M. Dyvak, A. Pukas, P. Stakhiv. Algorithms of parallel calculations in task of tolerance ellipsoidal estimation of interval model parameters. .Bulletin of the Polish academy of sciences: Technical Sciences, ISSN 0239-7528- Vol. 60 Issue 1, 2012, pp. 159- 164.
 9. M. Dyvak, Yu.Bobalo, P.Stakhiv. The estimation of radio-electronic devices reliability on the basis of interval data analysis. // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY  ISSN 0033-2097, R. 89 NR 4/2013, pp.263-265.
 10. M. Dyvak, N.Kasatkina, A. Pukas, N.Padletska.Spectral analysis the information signal in the task of identification the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery.//PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY  ISSN 0033-2097, R. 89 NR 6/2013, pp. 275-277
 11. Petro Stakhiv M. Dyvak, Yu.Bobalo, S.Krepych,P.Stakhiv Evaluation of functional device suitability considering both random thechnological deviations of its parameters from their nominal values and the process of components’ aging // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY  ISSN0033-2097, R. 90 NR 4/2014, pp.224-228.
Адреса
 
Факультет комп’ютерних інформаційних технологій
Тернопільського національного економічного університету
вул. А. Чехова, 8
46000, Тернопіль, Україна                        
tel.: +38 0352 524737

 

 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 83 гостей та відсутні користувачі