1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Спільчук Віктор Михайлович

Контакт

Зображення контакту

к.т.н., доцент

Адреса:
Аудиторія: 6405

E-mail:

Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

Інша інформація

Інша інформація:

Google Scholar profile

Scopus ID: 37122840000

 

 

Вибрані публікації:

  1. Дивак М. П., Шпінталь М.Я., Спільчук В.М., Шевчук Р.П., Січкарук І.В.Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем” // Тернопіль, 2007. – 23 с.
  2. Савка Н.Я. Проблеми ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями та можливі напрями їх розв’язання / Н.Я. Савка, І.Я. Співак, В.М. Спільчук // Індуктивне моделювання складних систем. Збірник наукових праць.-К.: МННЦ ІТС, 2010. - вип.2.- С. 221-232.
  3. Spilchuk V. Algorithm for weighting coefficients identification of artificial neural networks with RBF for the task of detecting laryngeal nerve in surgical wound/ M. Dyvak, N.Savka, I.Strubytska, V.Spilchuk// Proc. of the XI-th International Conference Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, TCSET’2014 -Lviv-Slavske: National University „Lviv Polytechnic”. –2014. P. 92.
  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 128 гостей та відсутні користувачі