1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Савка Надія Ярославівна

Контакт

Зображення контакту

викладач

Адреса:
Аудиторія: 6305

E-mail:

Телефон: 16-139

Інша інформація

Інша інформація:

Освіта:

Тернопільський національний економічний університет, магістр зі спеціальності «Економічна кібернетика» (2006)

Трудова діяльність:

2006-2016 – бібліотекар, бібліотекар 2-ої категорії бібліотеки Тернопільського національного економічного університету;

2015-2016 – молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення Тернопільського національного економічного університету.

2016 – викладач кафедри комп’ютерної інженерії Тернопільського національного економічного університету.

Навчальні дисципліни:

 • системний аналіз
 • організація баз даних

 • теорія інформації та кодування

Наукові інтереси:

 • моделювання систем

 • штучні нейронні мережі.

Проекти:

 • 1.                  Савка Н. Я. Проблеми ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями та можливі напрямки їх розв’язання / Н. Я. Савка, В. М. Спільчук, І. Я. Співак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. – Вип. 2. – С. 181-193

  2.                  DyvakM. Identification ofArtificial Neural Networks with Radial Basis Functions by Methods of Interval Data Analysis/ M. Dyvak, N. Savka// The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM’2011) : Proceedings of the XIth International Conference CADSM’2011. February 23-25, 2011, Lviv-Polyana-Svalyava. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2011. – P. 304.

  3.                  Дивак М. П. Метод ідентифікації вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних / М. П. Дивак, Н. Я. Савка // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». -2012 – Вип. 15 (203). – С. 132-139.

  4.                  Савка Н. Я. Aлгоритм ідентифікації штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних // Поколение будущего: Взгляд молодых ученых : Материалы Международной молодежной научной конференции, 14-20 ноября 2012 года. – Курск (Росія) : Юго-Зап. гос. ун-т., 2012. – C. 150-153.

  5.                  . Savka N. The Method of Identifying Weights of Artificial NeuralNetworks with Radial Basis Functions Based on Multiple-Set Approach/ N. Savka, V. Nemish, O.Kushnir// Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer science:Proceedings of the ХІthInternational Conference TCSET’2012. February 21–24, 2012, Lviv– Slavske. - Lviv: PublishingHouseofLvivPolytechnic, 2012. – P. 392.

  6.                  Савка Н. Я. Класифікатор на базі штучних нейронних мереж радіального типу / Н. Я. Савка // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія : Комп'ютерні системи та компоненти. – Чернівці, 2013. – Том 4. – Вип. 4. – С. 22-27

  7.                  Savka NIntellectual Classifier Based on Artificial Neural Networks with RBF to Detect Reverse Laryngeal Nerve / N. Savka, V. Nemish, V. Spilchuk // The Experience of Designing and Applicationof CAD Systems in Microelectronics:Proceedingsof the XIIth International ConferenceCADSM’2013. February 19-23, 2013, Lviv-Polyana-Svalyava. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013. – P. 314-315.

  8.                  Савка Н.Я. Локалізація зворотного гортанного нерва на хірургічній рані із застосуванням штучних нейронних мереж радіального типу / Н. Савка // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки : Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної конференції, 24 - 26 жовтня 2013 р. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – C. 82.

  9.                  Савка Н. Я. Застосування методу ідентифікації параметрів математичної моделі із РБФ на основі аналізу інтервальних даних для виявлення зворотного гортанного нерва / Н. Я. Савка // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». - Хмельницький, 2014. - №1. – С. 153-158.

  10.              SavkaN. IntelligentClassifierBasedonRadialBasisFunctionNetworkfortheTaskofIdentificationtheRecurrentLaryngealNerveinaSurgicalWound/ NadiyaSavka, MykolaDyvak, AndriyPukas, VasylNemish// Journal of Applied Computer Science / Technical University Press – Lodz, Poland. – 2014. – V. 22, № 2.- pp. 55-64.

  11.              Савка Н. Я. Застосування методу ідентифікації параметрів математичної моделі із РБФ на основі аналізу інтервальних даних для виявлення зворотного гортанного нерва / Н. Я. Савка // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». - Хмельницький, 2014. - №1. – С. 153-158.

  12.              Savka N. Algorithm forIdentification of Weighting Coefficients of Artificial Neural Networks with RBF for the Task of Detecting Laryngeal Nerve in Surgical Wound/ N. Savka, M. Dyvak, I.Strubytska, V.Spilchuk// Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer science : Proceedings of the ХІIthInternational Conference TCSET’2014.February 25 – March 1, 2014, Lviv – Slavske: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2014. – P.92.

  13.              Савка Н.Я. Інтервальні моделі з радіально-базисними функціями для задачі виявлення розміщення зворотного гортанного нерва / Н.Я. Савка, О.Л. Козак // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2015. - Т. 19. – С. 89-102.

  14.              Савка Н. Я. Структурно-параметрична ідентифікація інтервальних моделей з радіально-базисними функціями / Н. Я. Савка, О. Л. Козак, І. П. Струбицька // TheTopActualResearchesinModernScience: Proceedingsoftheinternationalscientificandpracticalconference“WorldScience”. – July18-19, 2015,Dubai: RoastPublishing, 2015. - VolI. – P. 17-22.

 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 122 гостей та відсутні користувачі