1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Гураль Ірина Володимирівна

Контакт

Зображення контакту

Викладач

Адреса:
Аудиторія: 6304

E-mail:

Телефон: 16-127

Інша інформація

Інша інформація:

Освіта

Електромеханічний факультет Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя. Бакалавр по спеціальності "Енергетичний менеджмент" (2010) і магістр по спеціальності "Світлотехніка та джерела світла" (2011).

Трудова діяльність:

 • 2011-2012  Інженер лабораторії фізики і комп'ютерної електроніки кафедри комп'ютерної інженері Тернопільського національногоекономічного університету.
 • 2012-2013Викладач-стажист кафедри комп’ютерної інженерії Тернопільського національного економічного університету.
 • 2013- 20016Аспірант кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету.

Навчальні дисципліни:

 • Дискретна математика
 • Фізика
 • Теорія електричних і магнітних кіл
 • Телекомунікаційні системи

Наукові інтереси:

 • Особливості процесів виробництва біогазу та методи їх моделювання. Побудова моделей для різних стадій анаеробного мікробіологічного бродіння в біогазовій установці

Проекти

 • ·НДР «Теорія побудови та методи реалізації в реальному часі міждисциплінарних математичних моделей зміну стану складних об’єктів» Очікуванні результати: «Математичні моделі зміни стану складних об’єктів та засоби їх побудови». (2016-виконавець)

Публікації:

1.  Гураль І.В. Біохімічний аналіз процесів в біогазових установках та його застосування в задачі макромоделювання процесів виробництва біогазу / І.В. Гураль, М.П. Дивак // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – Хмельницький, 2014 – С.152-158.

2.  І.В. Гураль. Модель неавтономної системи виробництва біогазу та метод її ідентифікації / І.В. Гураль, Дивак М.П., Піговський Ю.Р. // Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського».– Кременчук, 2015.– Вип. 3/2015 (92) –С.129-136.

3.  I. Hural, M. Dyvak, P. Stakhiv. Macromodelling of fermentation process of municipal solid organic waste at biogas plants on the acidogenesis stage. JournalofAppliedComputerScience,2016.

4.  I. Hural, M. Dyvak P. Lipinski. Modeling the Processes of Dynamics at Biogas Plants on the Acetogenesis Stage.Computational Problems of Electrical Engineering: Proceedings of the 17th International Conference (CPEE’ 2016). – Sandomierz, Poland, 2016.

5.   Гураль І.В. Макромоделювання стадії метаногенезу зброджування твердих побутових органічних відходів у біогазових установках. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Математичне моделювання в техніці і технологіях» – 2016.

6.  Гураль І.В., Порплиця Н.П. Програмний комплекс для моделювання процесів бродіння в біогазових установках. Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – Хмельницький, 2016.

 

 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 112 гостей та відсутні користувачі