1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Добротвор Ігор Григорович

Контакт

Зображення контакту

д.т.н., професор

Адреса:
Аудиторія: 2210

E-mail:

Телефон: 12-270 (внутр.)

Інша інформація

Інша інформація:

Дисципліни:

 • системи підтримки прийняття рішень;
 • системний аналіз;
 • актуарні розрахунки. 

Освіта:

Спеціаліст (1979), математика і фізика, Тернопільський державний педагогічний інститут, к.ф.-м.н. (1984), математична фізика і коливні процеси, доцент кафедри інтелектуалізованих інформаційних технологій (2003)

Професійна діяльність:

Актуарні розрахунки; теорія випадковіх процесів; системи підтримки прийняття рішень.

Наукові інтереси:

Якісна теорія диференціальних рівнянь з частинними похідними, кластерний аналіз, моделювання мікроструктур епоксикомпозитів. 

Публікації:

 • Методика дослідження геометричних характеристик поверхневих шарів у епоксикомпозитах / І. Добротвор // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск. – 2006. – № 4. – C. 109-112.
 • Моделювання росту мікроструктур епоксикомпозитів функціями дискретних відліків / І. Добротвор // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом "Інженерна механіка"), випуск 21 (березень, 2008), Луцьк. – 2008, С. 64-73.
 • Визначення параметрів коміркової структури епоксикомпозитних матеріалів для покриттів. / І. Добротвор //  Нафтова і газова промисловість, №1, 2010, С.42-45. 
 • Дослідження впливу природи наповнювача і ультразвукової обробки на крайовий кут змочування епоксидних композицій. Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании», 15-25 декабря 2005 года, Одесса, 2005, с. 49-50.
 • Дослідження ступеня зшивання на межі поділу фаз у процесі формування композитних матеріалів. Машинознавство, 2006, №1(103), с.42-46.
 • Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Теорія випадкових процесів” для студентів спеціальності 6.050100 „Економічна кібернетика” всіх форм навчання, Тернопіль, 2006
 • Дослідження ефективної площі поверхні дисперсного наповнювача з використанням наближених числових методів. Вісник Тернопільського державного технічного університету, №1, 2006, с.24-31.
 • Використання градієнту і дивергенції для дослідження структурних характеристик епоксикомпозитів. Матеріали десятої наукової конференції Тернопільського державного технічного універ-ситету імені Івана Пулюя.. –Тернопіль.-2006.-с.139.
 • Дослідження впливу наповнювачів після термообробки на діелектричні властивості епоксикомпозитів. Матеріали ІІ міжнародної науково – практичної конференції „Сучасні наукові дослідження – 2006”, 20 -28 лютого 2006 року, Т.41, Хімія та хімічні технології, Дніпропетровськ, 2006, с. 48 – 50.
 • Вплив природи наповнювача і ультразвукової обробки компонентів на характеристики повзучості композитів. Матеріали ІІ міжнародної науково – практичної конференції „Дні науки – 2006”, 17-28 квітня 2006 року, Т.33, Хімія та хімічні технології, Дніпропетровськ, 2006, с. 39-41.
 • Використання диференційних операторів І – го порядку для дослідження структури поверхневих шарів на межі поділу фаз у епоксикомпозитах Вісник Хмельницького національного університету, Технічні науки, 2006, том 2, №2, с. 160-163.
 • Дослідження стійкості до спрацювання епоксикомпозитів, що містять модифікований ультразвуком „гібридний” наповнювач XIII Internation Colloquium “Mechanical Fatigue of Metals” , Proceedings of the Colloquium, September 25-28, 2006, p.498-503.
 • Спосіб отримання епоксикомпозитного корозійностійкого покриття. UA 17390 МПК(2006) C09D5/08
 • Методика дослідження геометричних характеристик поверхневих шарів у епоксикомпозитах. Вопросы химии и химической технологии. 2006, №4, с.109-112.
 • Дослідження впливу волокнистого наповнювача на процеси релаксації епоксикомпозитів. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції „Наука: теорія та практика – ’2006”, 21 – 31 серпня 2006р., Т.3, Фундаментальні проблеми створення нових матеріалів та технологій, Дніпропетровськ, Наука і освіта, 2006, с. 79 – 81.
 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 139 гостей та відсутні користувачі