1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Муравський Василь Володимирович

Контакт

Зображення контакту

викладач

Адреса:
Аудиторія: 2210

E-mail:

Телефон: 12-270(внутр.)

Інша інформація

Інша інформація:

Освіта:

Львівський ордена Леніна державний університет ім. І.Франка, 1979 рік, спеціальність “Математика”, Математик. Викладач;

ТАНГ, інститут післядипломної освіти, 2000 р., спеціальність фінанси, економіст;

ТАНГ, спеціальність Фінанси, 2003 р., магістр з фінансів

Публікації:

 • Муравський В.В. Методика формування й подання звітності торгівельними підприємствами в умовах застосування інтернет-технологій. Тези. Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матеріалів VI Міжнар. наук. – практ. конф. (24-25 листопада 2011 р. м. Київ). – К.: МІБО КНЕУ, 2011. – С. 147-149                                          
 • Муравський В.В.Оцінка ефективності застосування інформаційних технологій на основі гудвілу підприємства           Тези      Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали  науково-практичної конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – с.169-171.
 • Муравський В.В. Проблеми інформаційної безпеки в автоматизованих системах бухгалтерського обліку         Тези           Развитие национальных экономических систем в условиях глобализации: актуальные проблемы теории и практики: материалы VI Всеукраинской конференции (22 марта 2013г., Симферополь). – Симферополь: «ДИАЙПИ», 2013.- с. 243-244.
 • Муравський В.В. Забезпечення інформаційної безпеки в автоматизованих системах бухгалтерського обліку. Стаття (фахове видання) //Економічний аналіз. – Випуск 12. Частина 4. – 2013. – с.232-235.           
 • Муравський В.В. Інформаційна безпека в КСБО                          Тези                            Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Сучасна наука – інструмент динамічного розвитку економіки України». – Тернопіль: «Тайп». – 2013.- 18-20. 
 • Муравський В.В. Інформаційні правопорушення в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку. Стаття (фахове видання) //Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – №3 (20). –  Хмельницький, 2013. – с.301-305. 
 • Муравський В.В. Поняття «форма бухгалтерського обліку» в умовах застосування комп’ютерно-комунікаційної техніки.Тези. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Чернігів, 25-26 жовтня 2013 р.) : тези доповідей. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – с.46-48.
 • Муравський В.В.Організація обліку і контролю в медичних установах з використанням електронної картки пацієнта                Тези Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління: тези виступів XII міжнар. наук. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – с.146-148.
 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 148 гостей та відсутні користувачі